Dämba träsk


Träsk - Fårö - Nära - Karta

Gotland, Dämba träsk - foto: Björn Pettersson

Träsket omges av öppna landskap och naturen är god och vacker.

Under sommaren kan man se fågelarter som rördrom och småfläckig sumphöna.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen