Strömma å, Malby å


Platser - Stånga - Nära - Karta

Gotland, Strömma å, Malby å - foto: Bernt Enderborg

Stånga och Lye hembygdsföreningar har en Natur- och Kulturstig i området med informationsskyltar som är spännande och intressanta för både vuxna och barn. Vandringen följer ån på båda sidor vilket gör att man går i en slinga på ca 2,5 km och kommer tillbaka till startplatsen. Man kan starta vandringen både vid Lillrone i Lye, skyltat ”äggboden” eller från Stångahållet, skyltat ”Naturstig”.

Strömma å, Stånga, Gotland

Strömma å kallades i äldre tider Malby å vilket syftade på den kvarnverksamhet som pågått längs ån sedan 1600-talet. Vattnet rinner från myrarna i Etelhem och Stånga för att sedan övergå till Närsån (utmärkt idfiske) och rinna ut i Lausviken, se Ormkvinnans barn. Strömmaån är en av de få åar som klarade sig från att rätas ut under 1800-talet.

Strömma å, Stånga, Gotland

De äldsta spåren efter verksamhet längs ån är fynden av slipskårestenar i åkanten (se andra bilden på sidan om svärdslipningsstenar). Fallhöjden mellan Lillrone i Lye och Stenstu i Stånga är cirka tjugo meter. En bit in på 1800-talet fanns här fyra sågar, tolv kvarnar, fyra valkor, ett färgeri och ett garveri, dvs tjugotvå verk på en sträcka av två kilometer. Förutom en kvarn vid Lillrone i Lye finns i dag bara resterna kvar av den övriga verksamheten.

Stångabron, Strömma å, Stånga, Gotland

Områden längs ån var en gång helt öppet. I dag hålls en del av växtligheten nere med hjälp av betande djur. Vid Stångabron går gränsen mellan Lye och Stånga och här täcks marken på försommaren av härligt vitlöksdoftande Ramslök (perfekta att göra soppa på). Ån kantas av pilträd, som bildar lummiga tak över vattenflödet, men även björk, ask och hassel trivs.

Strömma å, Stånga, Gotland

Lättast att vandra längs ån är på våren då sommarens tillväxt inte har börjat. Vintertid kan man skymta någon av de ungefär tio strömstararna som söker sig hit att livnära sig på vattendjur; den lilla fågeln är brunsvart med vitt bröst och är en suverän dykare. Svärdsliljor blommar vackert i juni-juli åt Stånga-hållet.

Strömma å, Stånga, Gotland
/text Carin Olofsson, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Hantverkare

9,7 km, Halldings Hyrtält

Shopping

9,5 km, Gotlands Kuriåsa