Russvätar


Naturreservat - Ardre - Nära - Karta

Gotland, Russvätar - foto: Bernt Enderborg

Russvätar är ett ovanligt frodigt vätområde. Här finner man Gotlands största förekomst av Gotlandssippan, en underart till den "vanliga" backsippan.

På den gotländska hällmarken är vad vi kallar "vätar" vanliga. En vät är en naturlig fördjupning där tillfälliga vattensamlingar uppstår, men de torkar vanligtvis ut under sommarhalvåret.Här är den lilla bäck som flanerar den närliggande skogen alldeles såsom bäckar skall - kroksnodar i stället för snörrät avvattnare.Länsstyrelsen säger att "Bergrunden består av lagrad kalksten, som inom större delen av området bildar kala, delvis uppspruckna hällmarker eller bara täcks av ett mycket tunt jordtäcke. Till de vanligaste växterna på hällmarkerna hör bl.a. grusslok, alvargräslök, liten sandlilja, getrams, blodnäva, vitmåra, bergsskrabba, fältmalört och tulkört. På några platser växer alvarglim och stenmalört."

Från parkering vid vägens kant är det en promenad på nära nog en kilometer innan du kommer fram till den hällmark som kallas Russvätar, en skön promenad dock.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen