Alnäsa träsk

Alnäsa träsk är med sina 46 hektar en av Fårös största sjöar. Träsket återfinns några hundra meter norr om Fårövägen vid Alnäsaviken och är en näringsrik och grund sjö med riklig förekomst av bladvass och ag.

Träsket räknas som en av Gotlands bästa fågellokaler. Där häckar rördrom, trana, skrattmås, dvärgmås, brun kärrhök och svarthakedopping.

Bästa överblicken har man från strandängarna på sjöns östra sida. Tack vare att strandängarna betas finns där en rik flora med flera orkidéarter.

Väg
Träsket ligger ett par kilometer norr om Fårö kyrka. Lättast är att vända bilen mot Alnasaviken, därifrån är det skyltat. Ta väg 148 till Fårösund, sen färja till Fårö.
/text Bernt Enderborg, foto Inger Ohlsson

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

4,5 km, Helgumannen fiskeläge

Fornborgar

5,2 km, Varden - ringborgen

Fritid

4,4 km, Vandra vid Fårökusten

Historia

3,4 km, Jägarna på Kutatavlan
3,4 km, Tavlan flyttas icke

Kyrka

3,3 km, Fårö kyrka

Platser

3,4 km, Ingmar Bergmans grav

Rauk

5,4 km, Bjärge

Socken

3,6 km, Fårö

Stränder

1,9 km, Mölnorviken

Träsk

0 m, Alnäsa träsk
3,9 km, Bondans träsk
4,0 km, Farnavik
2,2 km, Mölnor träsk