Den ridande S:t Mikael


Skulptur - Hörsne - Nära - Karta

Gotland, Den ridande S:t Mikael - foto: Bernt Enderborg

Ovanpå praktportalen på Hörsne kyrka, överst på vimpergen, rider S:t Mikael med stridsklubba och rundsköld. Skulpturens sägs vara av den byggnadshytta som kallas Egypticus och tillkommen under 1300-talets första hälft.

Sankt Mikael i Hörsne

S:t Mikael kommer från den underliga Uppenbarelseboken där alla icke troende kommer att råka illa ut. Det finns fler reliefer på kyrkan därifrån, portalen är rik på bilder och mycket sevärd, se Klädd i solen.

S:t Mikael besegrar draken i Hörsne

S:t Mikael besegrar i tidernas fullbordan draken alias Djävulen, som man kan se på målningar i många kyrkor. Han väger också själar, som i Vamlingbo, men i Hörsne har han haft ytterligare en roll.

S:t Mikael, Hörsne

Nils Lithberg säger i skriftserien Sveriges kyrkor, Lina ting, halvband 1, 1947, s 34 att:

"Grensle, på toppen av röstet, rider S. Mikael, rundsköld och morgonstjärna beredda till attack, en skyddsvakt för Hörsne kyrka. Just på grund av denna sin stolta plats borde han, förefaller det, anses som kyrkans patronus."

Lithbergs uttalande kommer nog från en julhälsning från Roosval till församlingarna i Visby stift 1937, där han skriver om "Sankt Mikael, den okände bondesoldaten i Hörsne". Det är ärkeängeln S:t Mikaels klubba som kallas "Morgonstjärna" ty sådana klubbor kan visst kallas så ehuru man kan undra om inte namnet hör hemma på spikklubbor och en tid då glasögon inte var så vanliga.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen