Hässleänget

Cirka två kilometer norr om Fleringe kyrka ligger Hässleänget, ett änge med bestånd av ek, en och tall med inslag av hassel, som ju namnet antyder.

Ekarnas lågvuxenhet vittnar om markens fattigdom på näring - mullen ligger som ett tunt lager på kalkhällen.Vi fick in ett brev: "Bilden som ni visar från Hässleänge är felaktig, den är tagen vid Lunderhage änge och hästen som är med heter Bessie." Vi tackar Thomas Lundgren i Välle för detta. Ds.


Även floran i området är begränsad. Dock kan man hitta fuktigare områden, där växtligheten innefattar exempelvis älgört och kärrtistel.
/text Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

4,6 km, Ahr fiskeläge
4,8 km, Graustäde fiskeläge (Grostäde)

Kalkbrott

2,9 km, Brottet

Kyrka

1,9 km, Fleringe kyrka

Magiska Gotland

4,4 km, Brottning med Ekelöf

Museer

3,6 km, Bläse kalkbruksmuseum
1,5 km, Groddagården

Målningar

1,9 km, Fleringekoden, altartavlan

Naturreservat

3,4 km, Bräntings haid
4,4 km, Grodde naturreservat

Platser

1,7 km, Burgbackar

Socken

1,9 km, Fleringe socken

Stränder

4,6 km, Ar - ett smycke
4,1 km, Blå lagunen

Träsk

3,4 km, Bästeträsk

Ängen

0 m, Hässleänget