Lasses änge


Ängen

Gotland, Lasses änge - foto: Björn Pettersson

Utefter vägen Burgsvik-Faludden, ligger gården Lasses, strax brevid ligger ett mycket vackert änge.

Änget bjuder både frodig hassel, mäktig ek och oxel, och hukande i skuggan den vackra blomman ögonfröjd.

Ögonfröjd är sällsynt och i änget finns ett rikt bestånd. Här kan man också bekanta sig orkidéer, såsom nattviol och skogsknipprot.

Spår av förhistoriska åkrar, inramade av åkervallar återfinns i området.Ett foto till bara för syns skull.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson