Daniel i lejongropen


Skulptur - Ala - Nära - Karta

Gotland, Daniel i lejongropen - foto: Bernt Enderborg

Vi har i och för sig presenterat Globus förut, se konstnären, och vi visar Daniel på predikstolen i Västergarn, där anledningen till att han kastades i gropen berörs (han tillbad inte kungen), men han finns också som relief på Ala kyrkas korportal, västra kapitälet. Så här säger Roosval och Lagerlöf i Sveriges kyrkor, Kräklinge ting, nordvästra delen, 1959, s 613:

Globus, Ala, relief, Daniel i lejongropen, lejon

"Man ser bysten av en man, som värjer sig med vänster hand. Vid hans högra sida nalkas ett lejon, vars svansspets står upp över ryggen och är kluven som ett gap varur en gadd utsträcks. Ur lejonets mun sträcks en stor tunga (?), som rör vid mannens hår, framtassen lyfter det mot mannens skuldra."

Globus, Ala, relief, Daniel i lejongropen, den gamle ormen

"Vid mannens vänstra sida ringlar en orm, som öppnar gapet mot hans huvud."

Dagens kor på Ala kyrka är ett bygge från trakterna av år 1250 men har föregåtts av en stenkyrka med absid, som tillkom vid pass 100 år tidigare; portalen som reliefen sitter på kommer från denna byggnad, som kallas kärnkyrkan i litteraturen. Detta innebär att reliefen på Daniel i Lejongropen kan vara så tidig som omkring 1150 e.Kr.

Nuförtin säger man att vikingatiden inföll ungefär mellan 700 och 1100 e.Kr, enligt Wikipedia, dvs åtminstone Globus' farfar var en tvättäkta viking.

Lite till om Ala kyrka

På sidan om tornet på Dalhem kyrka framgår det att man i mitten av 1200-talet uppförde ett regelrätt försvarstorn, som undertecknad antar bero på att tiderna var oroliga. Och så gott som samma sak kan sägas om Ala kyrka ty såväl torn som långhus uppförda vid samma tid hade krenelering, se Wikipedia, dvs en regelrätt försvarskyrka.

Ala kyrka
Tornet och långhuset var krenelerat i mitten av 1200-talet på Ala kyrka.

Historiska spekulationer - försvarshistoria

Många kyrkor på Gotland byggdes om i mitten av 1200-talet, och det förefaller som att de har anpassats till försvar, se Medeltidens försvarsverk, varför man gott kan fråga sig om det verkligen endast är stilinflytelser - från romansk till gotisk - som åstadkommit allt detta, dvs de oroliga tiderna bör ha inverkat: 1215 satte engelsmännen kung Johan utan land på plats med Magna Charta, 1219 trillade Dannebrogen ner på Valdemar Sejr när han var på korståg i Estland, 1224 invaderade mongolerna Ryssland, Polen och Ungern, 1260 grundade Lübeck och Hamburg ett handelsförbund som senare blev Hansan, Bysans, se Byzantios och ortodoxi, började falla samman och stadsstaterna och feodalismen växte sig allt starkare i takt med att de nationella kungarna genom kyrkans görande och låtande befogades med otillbörligt makt från Pauli brev och gärningar.

Inpass: slog det dig varför Daniel kastades i lejongropen? Just det, han tillbad inte kungen. Jesus sa nog det där bättre, se Jesus, var det en bråkstake.

England, Estland, Ryssland och Bysans var sen århundraden marknader för gotländska köpmän. Det är rimligt anta att dessa oroliga tider också påverkade gutarna till att befästa sig, och inte bara på landet med kyrkorna, ringmuren påbörjades också i mitten av 1200-talet, och den är som alla vet ett hastverk. Det var under denna tid som Visby växte ordentligt men det var ingalunda endast beroende på frihandel, se sidan om Kristi riddares gård på riddarnas ö, och 1288 brakade helvetet lös också på Gotland i inbördeskriget.

Såväl ringmurens tillkomst som inbördeskriget förklaras ibland med konkurrens mellan handelsmännen i Visby och bönderna (Republiken Gotland), men jag undrar allt det jag. Det var nog större brak i tidens enfaldiga bråk och batalj som besvärade.

Bilden på Daniel är medvetet vald för att illustrera oroligheterna i tiden, och kanhända är valet av motiv just jämt en protest mot de allt starkare kungamakterna, feodalism och andra sådana dumheter - Gotland var ju en demokratisk republik sen länge och folk kände till berättelserna om Daniel då det begav sig. Kanske har det konstiga lejonet med kluven svans, giftgadd och den sladdriga tungan sin förklaring, och kanske draken till höger om Daniel därmed blir lite lättare att förstå.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen