Mässhaken i Guldrupe


Runor - Guldrupe - Nära - Karta

Gotland, Mässhaken i Guldrupe - foto: Bernt Enderborg

När prästen i Guldrupe hade på sig mässhaken (annorlunda poncho) i kyrkan så visste man i alla fall vem som hade bekostat den, ty det står på väggen.

Det var Botulf i Krasse som köpte den i Aachen, troligen på 1400-talet nån gång. Krasse är en gård i socknen Guldrupe.

G 126 (samnordiska rundatabasen): "potolbar : karassa : han : kaup:te : messo:haku:lin : i takn ", vilket översatt sägs betyda: "Botulfr Krassa/Krasse hann kaupti messuhôkulin í Takn/Aachen".
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,2 km, Bjärges Solljus
4,9 km, Bolagsstämma i Vänge
4,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
2,9 km, Western Riders Gotland
3,0 km, Veterantraktorer
4,0 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,9 km, En cowgirl
2,8 km, Gotland - hästarnas land
2,1 km, Krasse
2,8 km, Myren i Hejde

Bildsten

5,8 km, Änges bildstenar

Fauna

3,5 km, En vit stork

Flora

2,7 km, Majviva

Fornborgar

4,2 km, Binge slott
4,3 km, Fornborgen i Väte
389 m, Guldrupe fornborg
3,0 km, Tuna i Viklau

Företag

4,2 km, Bjärges Träförädling AB

Gutasagan

4,0 km, 18) Olof den helige

Historia

6,3 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
6,0 km, Fattigstugan i Atlingbo
1,0 km, Hagelheim bro
1,9 km, Jacobs minnessten, ringkors
4,2 km, Medeltida smide i Väte
3,7 km, Rosenby båtmanstorp
4,2 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

1,5 km, En holländare
4,2 km, Vad är det väl

Kyrka

6 m, Guldrupe kyrka
4,3 km, Viklau kyrka
4,2 km, Väte kyrka

Kåseri

5,2 km, Ett silverne träd
4,5 km, Havets söner
66 m, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

3,7 km, Fornänge i Vänge

Magiska Gotland

2,6 km, En promenad i slutet av maj 2009
5,1 km, Man ser dem sällan
4,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,3 km, Viklau medeltida prästgård

Medeltidsveckan

3,5 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,0 km, Cedergrens orgelmuseum

Målningar

4,2 km, Kyrkmålningen i Väte

Platser

4,4 km, Buttle järnvägsstation
4,9 km, Ett gotländskt vattendrag
4,4 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
2,3 km, Tjaukle
4,8 km, Vänge bygdegård
2,0 km, Västerby komministerboställe

Runor

0 m, Mässhaken i Guldrupe
12 m, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

4,2 km, Anna själv tredje
4,1 km, Den drakdiande kvinnan
4,2 km, Den sista måltiden igen
4,2 km, En medeltidsman
4,2 km, En tidigmedeltida riddare
4,2 km, Ett torn i Väte
4,2 km, Haren i Väte
4,3 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
4,3 km, Jesus väcker Lasaros
4,2 km, Krucifixet i Väte
4,2 km, Sakristiportalen i Väte kyrka
4,3 km, Viklaumadonnan

Tackar

2,5 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

4,0 km, Fonnsänge