Gervide, Sojvide


Kämpgravar - Sjonhem - Nära - Karta

Gotland, Gervide, Sojvide - foto: Bernt Enderborg

Vid Gervide som hänger samman med storgravfältet Sojvide återfinns ett par gamla hustyper. Hela området är ett av de största förhistoriska kulturlandskapen på Gotland med husgrunder, stensträngar, fossila åkrar, gravfält och fornborgar.Man kan säga att Gervide ligger vid kanten av den stora myren mellan Vänge och Sjonhem (Brogårdsmyr) - man kan se Sjonhems kyrka över myren från Vängehållet och själva sockennamnet Vänge kommer från "Vang", säger Ingemar Olsson i boken Gotländska ortsnamn, och påstås betyda "gärde, fält, äng". Och mycket riktigt är det området också ett av de största lövskogsområdena på Gotland, så förutom historiska landskap är det blomsterrikt med underbar ängsmark.Här har vi agtakshuset från sydöst. För den som inte är bekant med agtak så erbjuder detta hus ett vackert exempel; det används.Den återställda gårdens manbyggnad. Det är en rejäl boning där man säkert skulle kunna leva ett bra liv med lite arbete.

Gården återfinns i den högst belägna delen av området. Alldeles öster om om gården finns ett stort änge med flera husgrunder, och ett stycke till österut finns 7 hektar fossila åkrar. Det är alltså ett jätteområde och det är en dugande men givande promenad att gå runt i ängena och låta dofterna, naturen och den friska luften arbeta som pump på själens bensinstation - Gotland.I det fossila kulturlandskapet öster om vägen mellan Sjonhem och Lye ligger ett tjugotal husgrunder i grupper som enligt arkeologerna visar att det har legat fem eller sex gårdar i trakten.

Om man går ner i änget så ser man strax en gammal väg och stensträngar, som arkeologerna kallar de stensatta gärdesgårdarna. Det brukar sägas av arkeologer att parallella stensträngar är rester av fägator genom vilka man kunnat föra boskapen från gården genom inägorna till betesmarkerna. Det är förstås inte så att man i första hand har byggt fägator utan "stensträngarna" är resultat av att man har plockat bort sten från åkrarna för odlingens skull; på ett och annat ställe är det också stensatta vägar.Inuti manbyggnaden återfinns ett illa lagt lofttak, men till detta loft leder de tjusiga luckor som Du ser på bilden. Jag har "ljusat" upp bilden ganska mycket, så det ser lite slarvigt ut, men det är nog ett prov på riktigt gammalt hantverk.Här är en bild tagen i stort sett från dörr till dörr. Det är ganska lågt i tak. Det händer att man håller middagar här i denna miljö.De jättelika ängarna nedanför den forntida gården vid Gervide är precis sådana som endast gutniska bönder och engelska lorder har råd att hålla sig med. Det är stora, sköna, blomsterrika marker med hassel, björk och andra lövträd, en och annan tall och fornlämningar i massor.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,0 km, Arkeologins dag 2017
3,2 km, Bjärges Solljus
2,7 km, Bolagsstämma i Vänge
2,7 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
1,7 km, Hästtjuvar
4,5 km, Western Riders Gotland
4,4 km, Veterantraktorer
4,4 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

4,6 km, En cowgirl
4,6 km, Gotland - hästarnas land
4,4 km, Våtmark

Fauna

4,3 km, En vit stork

Flora

4,1 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke
3,4 km, Borgen vid Hallegårda
4,4 km, Tomase fornborg
691 m, Viklau fornborg

Företag

3,2 km, Bjärges Träförädling AB
1,6 km, Gervide gård
2,6 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

2,6 km, Broa gravfält

Historia

5,1 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
511 m, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
2,8 km, Draken i Vänge
3,7 km, En portal i Halla kyrka
3,8 km, Guteriddaren
4,8 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
2,8 km, Inbördeskriget 1288
4,9 km, Jacobs minnessten, ringkors
2,8 km, Järnålderns organisation och försvar
2,6 km, Nordens största gravklot
5,0 km, Skyltinformation vid Roma kloster
2,8 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,6 km, Eisläggar
5,4 km, En holländare
2,8 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
98 m, Jag såg rus
5,0 km, Många böcker i Gutnalia
2,8 km, Tors borg
4,4 km, Vad betyder ortnamnet Roma
3,2 km, Vad är det väl
5,0 km, Wigarius i Romakloster
59 m, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Halla kyrka
5,0 km, Roma kloster
1,4 km, Sjonhem kyrka
3,0 km, Viklau kyrka
2,8 km, Vänge kyrka

Kåseri

1,9 km, En vårsida för 2007
2,4 km, Ett silverne träd
2,4 km, Havets söner

Kämpgravar

3,6 km, Fornänge i Vänge
0 m, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

4,2 km, En promenad i slutet av maj 2009
5,0 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
2,1 km, Man ser dem sällan
5,0 km, Skelett i vindarna
3,1 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

5,0 km, Klosterbyggnad
2,1 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
2,9 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

3,4 km, Cedergrens orgelmuseum
1,3 km, Russmuseum

Naturreservat

2,2 km, Klosteränget

Platser

2,0 km, Ett gotländskt vattendrag
5,0 km, Fiskdammar i Roma
4,5 km, Tjaukle
2,7 km, Vänge bygdegård

Romateatern

5,1 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,7 km, Dräpte lübeckare
1,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

2,8 km, Bysantisk figuration
2,8 km, Den vikingatida kyrktuppen
2,8 km, Ett bart huggande svärd
2,8 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,0 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,0 km, Jesus väcker Lasaros
2,8 km, Kvinnans skapelse
2,8 km, Mannens skapelse
3,7 km, Salomes hand
2,8 km, Triumfkrucifixet i Vänge
2,8 km, Tuppundret i Vänge
2,8 km, Vattenvarelsen i Vänge
1,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
2,8 km, Vem blir sluken
3,0 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

5,6 km, Disroir, disrojr

Tackar

4,3 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,7 km, Vänge prästänge