Skarpholmen


Öar - Lau - Nära - Karta

Gotland, Skarpholmen - foto: Björn Pettersson

Lausholmar består av tre öar - holmar: Gräsholmen, Storholmen och Skarpholmen.

Holmarna är naturreservat med mycket rikt fågelliv.

Beakta att det under vissa perioder är aktsamhet som råder - alltså ring en Länsstyrelse i Visby för besked.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen