Hummelbosholm


Öar - Burs - Nära - Karta

Gotland, Hummelbosholm - foto: Björn Pettersson

Hummelbosholm är en udde med betade och fågelrika strandängar.

Tillträde förbjudet 15 mars-15 juli.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen