Dvärgviol


Flora

Gotland, Dvärgviol - foto: Bernt Enderborg

Dvärgviolen förekommer i Sverige endast på Öland och Gotland.Lär dig mera på den Virtuella floran.
/text och foto Bernt Enderborg