Evangelisterna på krucifixen


Skulptur

Gotland, Evangelisterna på krucifixen - foto: Bernt Enderborg

De medeltida kyrkorna på Gotland är öns absolut största kulturskatt, oavsett allting. I dem vilar sekler av envis fromhet för att också efterkommande skall veta att glädjas åt himlajorden.

Nåja, nog om sånt. I många kyrkor på Gotland så finns det djursymboler i ändarna på krucifixen. Längst ner brukar dock en bevingad människa eller ängel återfinnas. På bilden ovan ser du den nedre spetsen på triumfkrucifixet i Lye kyrka - att det är en symbol för evangelisten Matteus kan du läsa dig till.

På den vänstra korsarmen finns ofta ett lejon, symbol för evangelisten Markus, emellanåt bevingat.

En och annan bör ha ställt sig frågan varifrån symbolerna kommer, och det går att få reda på, men varför Markus är ett lejon vet jag inte och inte heller varför Lukas är en tjur. Däremot kan man ana varför Johannes på korsets topp symboliseras av en örn, ty hans evangelium är lite mer högtflygande, kan man väl gott säga, ty där är Jesus det förkroppsligade ordet. De tre andra evangelierna brukar kallas synoptiska, vilket tör betyda att de är någorlunda lika.

Evangelisten S:t Lukas var läkare och tillskrivs såväl evangeliet som Apostlagärningarna. Han sägs bl a ha varit Paulus' medarbetare men till skillnad från de andra evangelisterna tros han inte själv ha träffat huvudpersonen.

Alla bilder ovan kommer från 1400-talskrucifixet i Lye kyrka. Men örnen, nedan, som symboliserar evangelisten Johannes är från 1200-talet och Ardre kyrka.

En örn är ju bevingad från början varför vingar inte behöver tillfogas sådana, ungefär som Jesus i Hejnum.


De olika symbolerna för evangelisterna kommer från en himlasyn profeten Hesekiel hade då Herrens hand kom över honom när han var fången vid strömmen Kebar. Det kom en stormvind från norr, som ett stort moln med flammande eld. Mitt i elden såg han något som var som glänsande malm, och mitt i detta syntes något som liknade fyra väsen. Dessa väsen såg ut som människor förutom att de hade vardera fyra ansikten och lika många vingar.

"Och deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan, och alla fyra hade tjuransikten på vänstra sidan, och alla fyra hade ock örnansikten."

Lye kyrka är ett bra ställe för att få se dessa symboler, och då kan du passa på att kika på glasmålningarna och alla runor som klottrats på väggarna. Här är en vägbeskrivning till kyrkan, och vill du ha information om kyrkan så finns det alldeles under rubriken på denna sida.
/text och foto Bernt Enderborg