Tjärblomster


Flora

Gotland, Tjärblomster - foto: Bernt Enderborg

Om du känner på den stjälken så är den klibbig, varav den också har sitt latinska artnamn Viscaria som kommer av viscum och betyder lim.Den är vanlig i hela Sverige utom norröver, se mer på Virtuella floran.

/text och foto Bernt Enderborg