Florensdokumentet

Florensdokumentet från cirka 1120 meddelar följande:

"Öarna i svearnas rike: Östergötland, Västergötland, Västmanland, Södermanland, Närke, Tiundaland, Fjädrundaland, Attundaland, Gotland, Värend, Finland, Estland, Hälsingland, Värmland, Tjust."

Det påstås att man av detta dokument kan utläsa att författaren vad väl insatt i hur det förhöll sig med svearnas rike, ty denne kunde ju namnen på de tre uppländska folklanden (att han därvid säger att Finland, Öster- och Västergötland är öar är förstås bara småsaker). Nåja.

Det menas i alla fall att detta är en källa som visar att man i Florens på 1100-talet inte betraktade Gotland som en suverän stat, utan som en svensk ö.

Men faktum kvarstår fortfarande att det inte finns ett knäpp i Gutalagen om kungens rättigheter, någon Eriksgata på Gotland har det aldrig varit fråga om och att gutarna hade ett eget allting som styrde suveränt.

Florensdokumentet ingår i Codex Ashburnham 1554 i Florensbiblioteket och är publicerat i bl a Fabre & Duchesne 1910, Introduktion s 41 ff.
/text Bernt Enderborg, foto Carin Olofsson