Blodtopp


Flora

Gotland, Blodtopp - foto: Bernt Enderborg

Floran säger att i Sverige finns Blodtoppen vild endast på Gotland, men för övrigt har den ganska stor utbredning i världen; norröver kan man hitta den i sydvästra Norge, på Kolahalvön och i Baltikum.

På Gotland finns den dessutom i två olika typer, en för ängen och en annan typ i vätar; de har olika kromosomantal men jag vet inte om det syns utanpå. På bilden är det nog ängstypen Du ser, ty den växer sparsamt på Gotlands mellersta och östra del och främst i socknarna Norrlanda, Anga, Kräklingbo och Alskog.


Blommorna är samlade i ett tätt, rundat ax, kronblad saknas, och blommar gör den i juni och juli, t ex i Anga kyrkänge.


Blodtoppen är ett ytterligare ett annorlunda inslag i gutarnas paradis. Hjärteblodsdroppar på långskaft.

Välkommen till Gotland!
/text och foto Bernt Enderborg