Bronsåldern Gotland: 1.800-500 f.Kr


Historia

Gotland, Bronsåldern Gotland: 1.800-500 f.Kr - foto: Bernt Enderborg

Bronsåldern kallas en förhistorisk period mellan stenåldern och järnåldern då vapen, verktyg och smycken tillverkades av brons. Det var förstås så att man inte bara eller ens huvudsakligen tillverkade saker av brons: sten, trä och lera var material som användes och som ju fortfarande används. Men det som är utmärkande för bronsåldern är att man faktiskt kunde göra saker av brons.

Under bronsåldern innehöll brons en varierande mängd av koppar och tenn. Numera finns en mängd olika bronser, legeringar, som t ex aluminiumbronser, berylliumbronser (fjädrar), fosforbrons och annat sånt. Något som förtjänar att särskilt omnämnas är de så kallade maskinbronserna, som förekommer som lagermetall i snabbroterande maskindelar ty det mjuka blyet sprider sig i metallen som små kulor och fungerar på så sätt som ett metalliskt smörjmedel.

Det antas att konsten att använda brons uppfanns i Främre Asien vid pass 2.500 år f.Kr. Förmodligen är det så och att konsten sedan spreds till Kreta, det grekiska fastlandet och övriga Medelhavsområdet, och sedermera nådde även våra breddgrader. Bronsåldern sägs på ursprungsstället ha förlupit mellan ca 2.500 f.Kr - 1.000 f.Kr., i Mellaneuropa cirka 1.800 f.Kr. - 750 f.Kr. och i Nordeuropa 1.500 f.Kr. - 500 f.Kr.

Man antar alltså att bronsen kom från Mellaneuropa, länderna runt Donau upplevde en högkonjunktur vid tiden, och det antas att bronsföremålen spreds därifrån som färdiga föremål eller som obearbetade råvaror, även till Skandinavien. Under bronsåldern var det handel över hela Europa och i det gotländska materialet finns föremål från England i väst till Kaukasus i öst. En bytesvara tycks bärnsten ha varit, ty man har funnit mängder av smycken i forngravar i Grekland, Italien och Egypten.

Av någon anledning delas bronsåldern i Sverige in i tre olika perioder:

1.600 f.Kr. - 1.000 f.Kr. - Äldre
1.000 f.Kr. - 800 f.Kr. - Mellersta
800 f.Kr. - 500 f.Kr. - Yngre

Man tillverkade många saker av brons på Gotland. Vid Eskelhem prästgård har man gjort ett större depåfynd (ett ännu större i Boge), men det intressanta med fyndet i Eskelhem är att där gjorde man också det första järnfyndet i Sverige, ett hästbetsel.

Bronsålderns gravskick är rösen och skeppssättningar, som ju ligger spridda längs kusterna på Gotland. De anlades alltså ofta vid den dåtida kusten, men ibland vid insjöar och emellanåt inne på hedarna.

Men det skall nog tilläggas att inte någonstädes har man funnit så vackra bronssaker som här. De bronsvapen Homeros talar om var nog blanka och så, men snygga som våra förfäders spiraler var de icke.
/text och foto Bernt Enderborg