Mjölkört


Flora

Gotland, Mjölkört - foto: Bernt Enderborg

Mjölkört (Chamaenerion angustifolium) är vanlig på hyggen, rösen och vägkanter.

Mjölkört

Mjölkörten är ingen käck snittblomma, den vissnar fort i vas. Vackrast är den mot djupt grön granskog.

Mjölkört
/text Tina-Marie Qwiberg, foto Bernt Enderborg