Cikoria - vägvårdan


Flora

Gotland, Cikoria - vägvårdan - foto: Bernt Enderborg

Cikoria (Cichorium intybus) kallas också för vägvårda eftersom den är en av de mest dominerande växterna längs landsvägarna under högsommaren.

Cikoria

Cikorian är väl mest känd som kaffesurrogat men det gutniska namnet för växten förefaller antyda en annan användning: "Horpäiskar" (horpiskor). Men det sägs också att man kan äta bladen som sallad; en europeisk släkting frambringar visst endivesallat.

Cikoria
Det händer att de blir vita.

Kraftigt rotsystem, styva stjälkar, blomkorgar från juli till september som är öppna främst vid solsken på morgonen och förmiddagen. Cikorian är inte en inhemsk växt, men är vanlig på Öland, Gotland och i Skåne; eljest mindre frekvent i Norden.

Cikoria

I tredje versen i Sådant är livet rimmar Fröding på cikoria:

"Och jägarn han blistrar så stoltelig
och tänker: "Nu haver jag rogat mig",
men hemma där pysslar hans käringkropp
med vitt i hans kaffecikoriakopp,
så dricker'n, så dör han av kaffecikoria
- det är jägarns historia."

Det vita som jägarn får i koppen är arsenik. Käringar va?

Cikoria

- Vill du veta hur kaffecikoria såg ut så finns en bild på sidan om Dunbodi.
/text och foto Bernt Enderborg