Kvinnans skapelse


Skulptur - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Kvinnans skapelse - foto: Bernt Enderborg

Man kan gott undra vad Hegwaldr stod och tänkte på då han på 1100-talet gjorde Evas skapelse på dopfunten i Vänge medeltida kyrka på Gotland. På bilden ovan bygger (det står så) Gud en kvinna av ett revben mannen till hjälp, som det står i 1 Moseboken 2:21 ff. Lite tidigare, kap 1:26 ff, står att Gud sa: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss." Och: "Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem."

Hegwaldr vet vi namnet på emedan hans namn finns inristat i dopfuntsfoten i Etelhem och han införde med sin stil, säger Roosval, något fullständigt nytt i den nordiska konsten. Roosval säger i boken Gotländska stenmästare att ”Cirkel, lodsnöre och alnmått tycks inte ha funnits inom den passionerade mästarens räckhåll." Hegwaldr var viking.

I Bibeln 2000 står att när Adam fick se härligheten sa han:

”Den här gången är det ben av mina ben,
kött av mitt kött.
Kvinna skall hon heta,
av man är hon tagen.”

Och det har ju tolkats dumt så att det förslår, och har lett till vansinne.

Här kan du se Mannens skapelse på samma dopfunt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,4 km, Bjärges Solljus
830 m, Bolagsstämma i Vänge
844 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,2 km, Hästtjuvar
2,7 km, Western Riders Gotland
2,5 km, Veterantraktorer
1,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,7 km, En cowgirl
2,8 km, Gotland - hästarnas land
5,1 km, Krasse
1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,5 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke
4,8 km, Tomase fornborg
2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,4 km, Bjärges Träförädling AB
3,2 km, Gervide gård
623 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
21 m, Draken i Vänge
3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
21 m, Järnålderns organisation och försvar
5,3 km, Nordens största gravklot
16 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare
6 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,7 km, Jag såg rus
12 m, Tors borg
1,4 km, Vad är det väl
2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka
3,6 km, Viklau kyrka
21 m, Vänge kyrka

Kåseri

870 m, En vårsida för 2007
720 m, Ett silverne träd
1,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge
2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 2009
1,1 km, Man ser dem sällan
1,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
3,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum
3,6 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget
4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation
2,7 km, Ett gotländskt vattendrag
3,8 km, Tjaukle
846 m, Vänge bygdegård

Runor

3,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

16 m, Bysantisk figuration
15 m, Den vikingatida kyrktuppen
42 m, Ett bart huggande svärd
55 m, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,6 km, Jesus väcker Lasaros
0 m, Kvinnans skapelse
11 m, Mannens skapelse
21 m, Triumfkrucifixet i Vänge
6 m, Tuppundret i Vänge
61 m, Vattenvarelsen i Vänge
3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
15 m, Vem blir sluken
3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,3 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

124 m, Vänge prästänge