Purpurknipprot


Flora

Gotland, Purpurknipprot - foto: Bernt Enderborg

Den sällsynta purpurknipprot finns i södra Sveriges kalktrakter. Den växer på torr grusig eller sandig mark enligt den Virtuella Floran.Blommorna är bara en halv centimeter breda. Artnamnet "atrorubens" betyder svartröd. Den luktar vanilj.
/text och foto Bernt Enderborg