Silverskatter - antal och tider


Skatter

Gotland, Silverskatter - antal och tider - foto: Bernt Enderborg

Siffror rörande skatter funna på Gotland är i ständig rörelse eftersom det så gott som årligen hittas nya skatter, t ex är världens största vikingatida skatt på över 60 kg inte medräknad; bara den innehöll omkring 14.000 mynt.

Före vikingatiden

Skatter har lagts ner under olika tidsperioder. Från Kristi födelse till vikingatiden består skatterna ofta av guld medan vikingatidens skatter (ca 800-1050) mestadels är silver. Men det skall nämnas att vid århundradena alldeles efter Kristi födelse är omkring 80% av romerska denarer (silver) i Sverige upphittade på Gotland.

Silverskatter från Gotland

Man brukar göra jämförelser med den svenska fastlandet för att få lite proportion på det hela. Men också sådant känns ibland felaktigt varför man drar till med hela Norden eller Nordeuropa som jämförelseobjekt. Antalet mynt och mojänger funna på Gotland är helt enkelt fullständigt fantastiskt. Här är lite siffror från 1998:

Äldre vikingatid

69.800 arabiska, volgabulgariska och bysantinska mynt är upphittade i Sverige. Av dessa kommer 51.300 från Gotland - över 70%.

Yngre vikingatid

Mynten kommer oftare från annat håll, vanligast från Tyskland eller England. Av totalt 95.100 tyska mynt funna i Sverige kommer 63.900 från Gotland - över 67%. Av 42.200 engelska mynt kommer 26.300 från Gotland - över 60%.

Mynt från senare tid

Efter vikingatiden

Strax efter vikingatiden satte gutarna igång med att prägla egna mynt på Gotland, som under medeltiden blev ett av Östersjöområdets mest användna mynt. Nedlagda skatter minskar därmed dramatiskt i antal.
/text och foto Bernt Enderborg