Rojrhagen


Gravfält - Linde - Nära - Karta

Gotland, Rojrhagen - foto: Bernt Enderborg

Rojrhagen har fått rätt namn ty det är en lite hage om 240x140 meter som är full av stenrösen (stainrojr) och stensättningar, 20 respektive 40 stycken.

Rojrhagen i Linde på Gotland

Det är en vacker hage, skön att promenera, men det finns inga människogjorda stigar, snitslade banor eller liknande. Det brukar gå kreatur i hagen ehuru den dag undertecknad var där var djuren annorstädes.

Rojrhagen, Linde socken, Gotland

Det vimlar av rösen! Det antas dock att ganska mycket är bortodlat av flitigt folk under årtusendenas gång. De vackra åkrarna runtomkring har nog delvis varit gravfält en gång i världen, och det har använts långliga tider. Det är i och för sig inte undersökt i sin helhet, men lärt folk säger att det finns gravar från såväl stenåldern som järnåldern och då är det fråga om ett par tre tusen år sisådär. Gravfältet är uppsatt som ett riksintresse för kulturmiljövård i Gotlands län.

Rojrhagen på Gotland

Det här är en vanlig syn på Gotland - ett plundrat röse, du ser rätt ner i kistan på bilden. Och trots att Gotland har lämnat enorma mängder fynd från i stort sett alla tidsåldrar - minst 50% av praktföremålen på Historiska museet i Stockholm t ex - så kan man inte låta bli att misstänka att minst en tio gånger så stor mängd har försvunnit för gott - lågt räknat. Mängden plundrade rösen och gravar är enormt, som t ex Sojvide i Sjonhem där omkring 350 gravrösen gapar tomma som själlösa munnar. Och sånt finns överallt, över 700 gravfält är kända på Gotland.

Stenrösen i Rojrhagen, Linde

Det finns relativt stora rösen i Rojrhagen, upp till 20 meter i diameter, och med kantstenar, men det är inga giganter till rösen som Uggarde eller Digarojr, å andra sidan ligger de halvstora rösena ganska tätt.

Rösen i Rojrhagen i Linde socken

Linde måste ha varit en särdeles bra plats att bo under tidens tusentals år. En insjö (ett träsk kallar gutar sådana) ligger några hundra meter ovanför Duckarvegraven, som är granne med Rojrhagen och ingår i gravfältet, bakom ryggen vid Rojrhagen reser sig klinten 5-6 meter rätt upp och är början på ett vidsträckt skogsområde, en halvmil åt sydväst går det fortfarande vilda hästar i skogen och strax nerför backen på vägen mot Stånga öppnar sig en väldig myr där du kan se ända till Langg Jaku i Rone; det levde sköldpaddor på Gotland under bronsåldern. Gott om mat, väl skyddat och inte heller de fantastiska borgarna på Lindeberget att förglömma, se Lindebergets fornborgar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Evenemang

5,0 km, Hemse torgdag
4,8 km, Hemseloppet
5,0 km, Skyltsöndag på Hemse
3,8 km, Stångaspelen

Fornborgar

6,3 km, Bendesborg
1,4 km, Lindebergets fornborgar
4,3 km, Lojsta slott

Fritid

4,4 km, Gropen i Stånga

Gravfält

469 m, Duckarvegraven
0 m, Rojrhagen

Historia

3,7 km, Långhusportalen i Stånga kyrka
4,3 km, Ryttaren på Fardhem kyrka

Kultur

5,0 km, Hemse bibliotek
5,0 km, Hemse filmstudio
4,8 km, Hemse Hembygdsförening
5,0 km, Hemsegården

Kuriosa

4,3 km, Lojsta slott
3,7 km, Rätt Guta aln - alnlikare
1,9 km, Tjelvars varpe

Kyrka

4,2 km, Fardhem kyrka
4,6 km, Gerum kyrka
1,4 km, Linde kyrka
3,5 km, Lojsta kyrka
3,7 km, Stånga kyrka

Kåseri

3,0 km, Värdegrund

Kämpgravar

3,8 km, Stabbgard

Lekar

3,1 km, Störta stång

Medeltida hus

1,5 km, Den medeltida prästgården i Linde

Museer

4,3 km, Lojsta hall och slott

Målningar

1,3 km, Aposteln Jakob den yngre
4,4 km, Färg från 1100-talet
3,5 km, Glasmålningar i Lojsta kyrka
1,5 km, Hjälp från ovan vid skvaller
4,3 km, Jesus i Getsemane
4,6 km, Judaskyssen i Gerum
3,5 km, S:t Simon på altartavlan i Lojsta kyrka

Platser

4,7 km, Ejmunde vattenkvarn
1,6 km, Lindeberget
3,7 km, Lojstaeken
3,6 km, Sandarve kulle
3,8 km, Stangmalmen, idrottsplatsen i Stånga

Reklam

4,2 km, Stånga mejeri - hyr lokal

Runor

3,5 km, Envar som läser detta

Skulptur

4,2 km, Alexander den stores himlafärd
3,4 km, Barnamorden i Stånga
3,7 km, Christus natus est
4,6 km, Den sovande Josef
3,7 km, Dopfunten i Stånga
4,6 km, Draken i Gerum
4,6 km, Heliga tre konungar
3,7 km, Högrelieferna i Stånga

Socken

5,0 km, Hemse

Sport

4,8 km, Sudrets hockeyklubb

Träsk

4,3 km, Broträsk
4,1 km, Rammträsk

Ängen

4,4 km, Fardhem prästänge
4,5 km, Högby äng
3,5 km, Lojsta prästänge

Bageri

5,4 km, Heart of Sweden

Banker

5,3 km, Handelsbanken Hemse
5,0 km, Swedbank i Hemse

Bil etc.

5,3 km, Bilmäklarna AB

Butik

5,3 km, Sudergolv AB

Byggbranschen

5,2 km, Byggman Gotland AB
5,3 km, Färghuset AB
5,7 km, Gotlandsbyggen AB
5,2 km, Mullvalds AB
5,1 km, XL bygg Svahns

Caféer

5,1 km, Jonassons Bageri & Konditori

Däckservice

5,5 km, Hemse Bil & Däck
6,2 km, Kvarnbackens däck

Fastigheter

5,4 km, Dusehuset HB
4,8 km, Fastighets AB Båset

Förening

5,1 km, Hemse Företagarförening
5,0 km, Hemsegården
4,9 km, Röda Korset Kupan Hemse

Försäkringar

5,3 km, Länsförsäkringar Hemse

Guldsmide

5,0 km, Hemse Guld & Present

Gummivaror

5,7 km, Gotlands Gummifabrik AB

Gym

5,0 km, Sudergym

Gårdsbutik

6,5 km, Hulte Eko

Hantverkare

4,2 km, Halldings Hyrtält
5,5 km, YIT Building Systems AB

Hårfrisörer

5,0 km, Hårknuten
5,4 km, Hårstudion
5,3 km, Salong Kaló

Kiosk

5,0 km, Hemse Tobak & Spel

Kläder

5,1 km, Hemse Beklädnadsaffär

Kommunikation

6,0 km, Gotlands Delgivningstjänst AB

Konsulter

5,3 km, LRF Konsult Hemse

Kontorsvaror

5,1 km, Hemse Krut & Pappershandel

Livsmedel

5,1 km, Coop Konsum Gotland
5,0 km, Hemse fiskaffär
5,0 km, ICA Supermarket Hemse

Miljö

5,2 km, Hemse Skog & Miljö

Musik

5,7 km, Musikstudion Måsen

Post

5,7 km, Postcenter Hemse

Redovisningskonsult

5,3 km, Sudrets Redovisningsbyrå AB

Shopping

5,4 km, Elektronikservice AB
4,1 km, Gotlands Kuriåsa
5,4 km, Ladan Hemse
5,0 km, Systembolaget Hemse

Sjukvård

5,0 km, Apoteket Kronan

Skola

4,9 km, Vuxenskolan Hemse

Tyger

5,4 km, Hemse Tyg & Garn

Verkstäder

5,3 km, Hemse Skog & Maskin
5,3 km, Siltbergs Smide AB