Anga prästänge


Ängen - Anga - Nära - Karta

Gotland, Anga prästänge - foto: Bernt Enderborg

Trehundra meter från Anga kyrka ligger ett litet men frodigt änge, inramat i glänsande grönska och en härlig blomprakt.

Om man bortser från ett fåtal askar så är björk och tall trädkombinationen i änget.

Bland gräset älväxing, finner man orkidéer, såsom S:t Pers nycklar och brudsporre. Den säregna blodtoppen lyser som mörkröd pepperoni och skojar till det i växtligheten. Svensk ögontröst förekommer också i änget.

Anga prästänge

En sån här liten bod ser man ofta i Gotlands otaliga ängar. Det är väl någons kulturintresse som bygger sådana.

Anga prästänge

Ovanligt många fjärilar syntes vingade i Anga prästänge. Den här citronfjärilen hade slagit sig ner på en brudsporre och mumsade på någonting.

Det är gott om fjärilar och det är gott om orkidéer.

Anga prästänge
Någon ögontröst tog jag aldrig bild på men väl denna kärrknipprot, som är en orkidé och trivs enligt floran i kalkfuktängar och kalkkärr.

Anga prästänge

Floran säger att i Sverige finns Blodtoppen vild endast på Gotland, men för övrigt har den ganska stor utbredning i världen; norröver kan man hitta den i sydvästra Norge, på Kolahalvön och i Baltikum.

På Gotland finns den dessutom i två olika typer, en för ängen och en annan typ i vätar; de har olika kromosomantal men jag vet inte om det syns utanpå. På bilden är det nog ängstypen Du ser, ty den växer sparsamt på Gotlands mellersta och östra del och främst i socknarna Norrlanda, Anga, Kräklingbo och Alskog.

Blommorna är samlade i ett tätt, rundat ax, kronblad saknas, och blommar gör den i juni och juli.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen