Domarringen vid Sojvide i Sjonhem


Historia - Sjonhem - Nära - Karta

Gotland, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem - foto: Bernt Enderborg

På den södra sidan av det vendeltida gravfältet Sojvide i Sjonhem, alldeles vid vägkanten, kan man numera på få se den domarring som gömts i ett tynnesnår i årtionden. Vem som har haft vänligheten att snygga till det vet jag inte, men stort tack.

Om domarringen är vendeltida är det väl ingen som vet - dvs tiden från omkring 550 e.Kr. fram till vikingatidens början, som alltså är namngiven efter båtgravsfynden när Vendels kyrka norr om Uppsala (vill du läsa sagor om Vendeltiden i Sverige, mäktiga sveakungar och sånt så kan du kolla på Wikipedia) - utan den kan gott vara bra mycket äldre, från äldre järnåldern. Även om fynden vid Vendel är alldeles enastående, fjorton båtgravar utgrävda, så tycker jag personligen inte att Vendeltid är något vidare namn i den gutniska historien - kanske kolonisationstid skulle vara bättre efter de gutniska kolonier som fanns i bl a Balticum och Polen, men det kanske passar ännu bättre långt tidigare i Gotlands historia.


Det är landsvägen du ser längst ner, lätt att hitta.

Domarringen ligger alldeles i kanten av ett stort gravfält och inne i skogen bakom fornlämningen ligger långt över 300 relativt stora stenhögar som alltså är gravar från vendeltid, dock inget gigantiskt stenröse som Digarojr eller Uggarde rojr. Det förefaller som att samtliga gravar är plundrade och hur mycket som har burits iväg är det ingen som vet (det fanns folk i Visby som hade handel med fornlämningar som affärsidé under 1800-talet).Reitarstain - rättarstenen

Det finns inte särskilt många s.k. domarringar på Gotland, och också huruvida det verkligen har varit säten för något slags ting i längst förgången tid är omtvistat. Stenen på bilden ovan är en s.k. rättarsten och den står ett par hundra meter längre fram vid vägens kant (om jag minns rätt så reste man den upp vid något tillfälle då vägen förbättrades) - se sidan om Nåt läskigt.

Att göra en utflykt bara för att se denna domarring är väl kanske en smula överdrivet, då är Trullhalsar ett bättre alternativ, men har man vägen förbi så stanna gärna en stund, sätt dig på någon av stenarna och grunna en stund. Vi skall också säga att det ganska nära också finns en stor fornborg och på andra sidan vägen, strax före domarringen finns ett fantastisk änge med flera kämpgravar och där finns också restaurerade sådana (Midgard kallat eftersom det ligger ungefär mitt på Gotland). Det finns alltså goda skäl att bege sig till trakterna, och som sagt, vill du se vendeltida gravar på Gotland så finns det över 300 sådana en bit inne i skogen bakom domarringen.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,2 km, Arkeologins dag 2017
2,7 km, Bjärges Solljus
2,3 km, Bolagsstämma i Vänge
2,3 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
2,1 km, Hästtjuvar
4,0 km, Western Riders Gotland
3,9 km, Veterantraktorer
3,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

4,1 km, En cowgirl
4,1 km, Gotland - hästarnas land
4,0 km, Våtmark

Fauna

3,9 km, En vit stork

Flora

3,6 km, Majviva

Fornborgar

3,8 km, Arängsbacke
3,8 km, Borgen vid Hallegårda
6,1 km, Guldrupe fornborg
4,5 km, Tuna i Viklau
523 m, Viklau fornborg

Företag

2,7 km, Bjärges Träförädling AB
2,0 km, Gervide gård
2,4 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

2,8 km, Broa gravfält

Historia

5,3 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
0 m, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
2,5 km, Draken i Vänge
4,1 km, En portal i Halla kyrka
4,2 km, Guteriddaren
5,1 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
3,0 km, Inbördeskriget 1288
4,4 km, Jacobs minnessten, ringkors
2,5 km, Järnålderns organisation och försvar
2,8 km, Nordens största gravklot
5,2 km, Skyltinformation vid Roma kloster
2,4 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,7 km, Eisläggar
4,9 km, En holländare
2,5 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
413 m, Jag såg rus
5,3 km, Många böcker i Gutnalia
2,5 km, Tors borg
4,6 km, Vad betyder ortnamnet Roma
2,7 km, Vad är det väl
5,2 km, Wigarius i Romakloster
519 m, Vikingakläder

Kyrka

6,3 km, Guldrupe kyrka
4,1 km, Halla kyrka
5,2 km, Roma kloster
1,9 km, Sjonhem kyrka
2,6 km, Viklau kyrka
2,5 km, Vänge kyrka

Kåseri

1,6 km, En vårsida för 2007
2,0 km, Ett silverne träd
1,9 km, Havets söner
6,3 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

3,1 km, Fornänge i Vänge
511 m, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,7 km, En promenad i slutet av maj 2009
5,2 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
1,7 km, Man ser dem sällan
5,3 km, Skelett i vindarna
2,7 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

5,3 km, Klosterbyggnad
2,1 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
2,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,9 km, Cedergrens orgelmuseum
1,8 km, Russmuseum

Naturreservat

2,5 km, Klosteränget

Platser

1,5 km, Ett gotländskt vattendrag
5,3 km, Fiskdammar i Roma
4,0 km, Tjaukle
2,3 km, Vänge bygdegård

Romateatern

5,3 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

4,1 km, Dräpte lübeckare
6,3 km, Mässhaken i Guldrupe
2,2 km, Rodfos sveks i Rumänien
6,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

2,5 km, Bysantisk figuration
2,5 km, Den vikingatida kyrktuppen
2,4 km, Ett bart huggande svärd
2,5 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
2,5 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
2,5 km, Jesus väcker Lasaros
2,5 km, Kvinnans skapelse
2,5 km, Mannens skapelse
4,1 km, Salomes hand
2,5 km, Triumfkrucifixet i Vänge
2,5 km, Tuppundret i Vänge
2,5 km, Vattenvarelsen i Vänge
1,9 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
2,5 km, Vem blir sluken
2,5 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

5,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,8 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,4 km, Vänge prästänge