Bjärs gravfält i Hejnum


Gravfält - Hejnum - Nära - Karta

Gotland, Bjärs gravfält i Hejnum - foto: Bernt Enderborg

Ute längs den sköna vägen mellan socknarna Tingstäde och Hejnum, alldeles före vägen ner till Kallgatburg naturreservat, ligger gravfältet Bjärs.

Gravfältet Bjärs i Hejnum

Det är ett stort gravfält, såväl vad gäller antal som storlek av gravarna. De tidigaste gravarna sägs på informationsskylten ofta vara välbyggda rösen men det finns också sådana som i dag inte alls syns.

Gravar vid Bjärs i Hejnum

Ute på en åker, eller äng skulle kanske många säga, ligger gravkumlen som monument på Gotlands storhet för längesen svunna tider - innan de stora nationerna med vapenkraft hade tryckt ner Gotland.

Bjärs gravfält

Gravfältet har använts från Kristi födelse och 1.000 år därefter, se t ex Kolonierna. Men då man behövde mark för boende och nyodling i slutet av 1800-talet så tog man bort massvis av gravar. Någon slags utgrävning på 1880-talet utfördes dock, varvid 160 gravar undersöktes och man konstaterade den tidsomfattning som angetts ovan.

Kalkstenshäll vid gravfältet Bjers i Hejnum

Gravkumlens innevånare har bränts eller lagts i kista, ofta av kalkstenshällar. Kvinnor har med sig gravgåvor som smycken, kokkärl och sånt, männens gåvor var vapen. I en av gravarna fanns ett svärd, en yxa, sex järnpilar, en pincett av brons, en järnsax, en bronskniv, fem spelbrickor av ben samt en hund.Visst bor det kummelgastar och vättar i de större rösena vid Bjärs. Det syns tydligt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen