Fjäle ängar


Kämpgravar - Ala - Nära - Karta

Gotland, Fjäle ängar - foto: Björn Pettersson

Fjäle ängar är ett grönt och skönt område med blommor, stora ekar och historiska lämningar. Ett utomordentligt mål för en picnic i det gröna. Ängarna ligger mitt ute i skogen och kan väl sägas vara en sorts park i obygderna där man har försökt återskapa ett par medeltida hus men det finns också en husgrund, en s.k. kämpgrav, från århundradena kring Kristi födelse.

På bilden ovan ser Du en flygbild på de rekonstruerade medeltida husen, intressantare lämningar återfinns längre in i änget, husgrunder, och någonting som de vidskepliga författarna till informationsskylten kallar Fjälebysens hus (en sorts gutnisk tomte).Huset på bilden sägs på en skylt vara en friare tolkning av ett medeltida fähus. Taket är gjort av ag, vilket kan vara intressant för dem som inte vet vad det är. De vackra husen är inspirerande. I förbigående skall vi också tala om att halvvägs ner på vägen till Fjäle finns en agmyr om du vill se en sån.Bilden visar ett rekonstruerat medeltida bostadshus. Förebilden till grunden är hämtad från området, Fjälebysens hus, vars grund återfinns ett hundratal meter norr om rekonstruktionen.

Det är ett vackert hus, men man får inte bo kvar i det över natten och inte heller elda i eldstaden. Det pryder väl sin plats och man ombedes stiga in, kanske den byse som författaren till informationsskylten vet berätta om är hemma.En bild av de husgrunder som återfinns lite längre upp i änget, knappt hundra meter från de rekonstruerade husen.Här är vad som finns kvar av Fjälebysens hus och som ligger ungefär mitt på den stora ängen. Det sägs på en skylt att folk trodde att bysen hade sin boning där. Det belägg på namnet som guteinfo känner till är emellertid "Fjäle büsses hus".

Nåja. Husen vid Fjäle övergavs i mitten av 1300-talet, antagligen digerdöden men det kan väl också vara Waldermar Atterdag som brände ner stället ty det sägs att han härjade på landsbygden efter att tagit den gutniska friheten av daga och träffat ett avtal med Visby, se Hundens like.Några hundra meter söder om själva änget ligger gårdens gravplats; det finns en skylt och en stig att följa, och allting är undersökt varför marodörer inte behöver göra sig besvär.På det hela är Fjäle ängar ett skönt område med härlig gotländsk växtlighet att såväl promenera som studera, ty Fjäle anses hysa en av de bäst bevarade medeltida ödegårdar i Sverige. Ek, björk, hassel, ene, blommor, skönt, skönt, och en gård övergiven i sen medeltid och lämnad sen dess.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen

Artiklar

153 m, En vandring i Fjäle ängar

Fornborgar

4,4 km, Botvatte fornborg

Historia

3,2 km, Skeppsristningar i Ala
3,4 km, Snickeri från 1900-talets början

Kastaler

3,9 km, Ala kastal - kastalet

Kyrka

3,1 km, Ala kyrka
5,0 km, Gunfjauns kapell

Kämpgravar

0 m, Fjäle ängar
2,9 km, Visne ängar

Skeppssättningar

5,0 km, Liffrideskeppen

Skulptur

3,1 km, Daniel i lejongropen

Slipskåror

3,3 km, Lite till om slipskåror
4,3 km, Världens största samling slipskåror