Gutnisk knarr


Skeppssättningar

Gotland, Gutnisk knarr - foto: Bernt Enderborg

I Gutalagen som nedtecknades på 1200-talet finns i förbigående en beskrivning av ett köpmansskepp (den gutniska knarren):

"Om vård av skepp är denna lag. Köpmansskepp, som har tretton spant och tre tvärbjälkar, det vårdar man ute på stranden." (stycke 36 - här är lagen).

Man vet exakt hur en gutnisk knarr såg ut, ty på 1950-talet hittade man fem skepp utanför Roskilde i Danmark som hade sänkts i början av 1000-talet. Ett av skeppen har 13 spant och tre tvärbjälkar och stämmer alltså med Gutalagens beskrivning. Det är 13 meter långt, vilket Krampmacken som finns på Koviks fiskerimuseum på bilden ovan inte är, och 3,2 meter brett.

Den gutniska knarren finns att beskåda i Roskilde. Ett skepp som gjort för att segla med varor, men likväl grundgående och möjligt att dra över landbacken vid behov på väg till Miklagård.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bildsten

5,7 km, Härstain

Evenemang

3,7 km, Klinte marknad
6,1 km, Mulde World cup

Fiskeläge

3,2 km, Kalkugnskajen fiskeläge
3,2 km, Valbyte fiskeläge
3,6 km, Västergarn fiskeläge

Fornborgar

3,8 km, Västergarnsvallen

Företag

3,4 km, Strandvägens pensionat

Gravfält

2,6 km, Djaurmänni, djurmännen
4,7 km, Ett gravfält i Sanda

Hamnar

2,7 km, Klintehamn
3,6 km, Västergarn hamn

Historia

4,4 km, Fiskerännorna i Västergarn
184 m, Krampmacken
1,4 km, Sjörövare på Vivesholm
4,4 km, Vikingarnas Västergarn

Kastaler

4,4 km, Västergarn kastal

Kuriosa

5,2 km, Gården vid världens ände
4,5 km, Vikingatida hamn i Västergarn
1,3 km, Östra porten på Landeskron

Kyrka

453 m, Koviks kapell
5,0 km, Sanda kyrka
3,9 km, Västergarn kyrka

Kåseri

3,8 km, Honung på Klinte marknad
2,7 km, Kippers i Klintehamn
3,8 km, Såg du allt? Säkert.

Magiska Gotland

1,3 km, Andetappare
424 m, En annorlunda ö
1,2 km, En kvast vid stranden
3,2 km, Ett silverne hav
3,2 km, Solnedgången i Klinte
5,5 km, Världens ände

Museer

5,0 km, Lars Gullin-museet i Sanda
3,4 km, Smaklösa museum

Målningar

3,9 km, Daniel och Habackuk
5,0 km, S:t Nicolaus i Sanda
5,0 km, S:ta Clara av Assisi
4,9 km, Själavägningen i Sanda
3,5 km, Vem ror

Platser

3,3 km, En kvarn i Västergarn
4,8 km, Sanda bygdegård
4,8 km, Sandaparken

Skeppssättningar

4,3 km, Rannarve

Skulptur

5,0 km, Dom har koll på dig
5,0 km, Guldgänget i Sanda
5,0 km, Jungfru Maria spinner purpurull
5,0 km, Matteus - änglamänniskan

Stenrösen

3,5 km, Hägroir, Högrör stenröse i Sanda
4,4 km, Rannarve
2,7 km, Stenröse i Västerbykvia, Djaurgatu

Stränder

3,1 km, Barlastkajen, Balarn, Balan
2,6 km, Klintehamn hamnbad
3,7 km, Västergarn strand

Öar

4,5 km, Kronholmen
4,8 km, Västergarns utholme