Stadens blomstring


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Stadens blomstring - foto: Lotta Ingelse

Gutarna dominerade handeln på Östersjön fram till medeltidens början, de hade träffat ett handelsavtal med svearna och var tillförsäkrade handelsfred på Mälaren, Svea konungs hav, vilket kostade en liten slant, de hade avtal med tyskarna om tullfrihet, en handelsgård i Novgorod fanns och farmännens kontakter med Arabvärlden verifieras årligen i form av nyfunna skatter (minst 70% av allt funnet silver därifrån har hittats på gotland). Man har beräknat antalet hamnar på den Gutniska kusten till ett 40-tal, det var därför det hette Gutniska kusten.

Vid den här tiden lyckades de företagsamma tyskarna att etablera sig längs Östersjökusten, Lübeck anläggs t ex 1159. Givetvis tog de sig till Gotland, där handeln var väl utvecklad åt såväl öst som väst, och de slog sig ner i Visby. De lärde sig utnyttja gutarnas handelsvägar och de bildade samarbetsgrupper, s.k. Hansor = väpnade skaror. Genom skicklig organisation och medveten politik växer Visby under hand med såväl gutar som inflyttade tyskar, redan 1190 invigdes den första tyska kyrkan i Visby. Man kan väl också anta att tyskarna hade bra kontakter på hemmamarknaden, även om gutarna enligt träffade handelsavtal åtnjöt tullfrihet, och förmodligen lyckades det dem att överta varutransporterna till och från Tyskland, vars marknad utan vidare bör ha varit tillräcklig för att sluka samtliga gutniska exportartiklar - kanske var det en av anledningarna till att hamnen vid Paviken i Västergarn övergavs, allt kunde säljas i Visby.

Men Visby låg fortfarande under Gutnaltinget. Vid mitten av 1200-talet hade dock den tyska befolkningen i Visby blivit lika stor som den gutniska, den ledande delen av befolkningen vill säga, och år 1260 delades Visby i ett tyskt och ett gutniskt samhälle.

Kruttornet, kastalen vi Almedalen byggdes på 1100-talet, sjömuren nere i Almedalen började förmodligen uppföras i början av 1200-talet som skydd mot faror från havet och vid mitten av 1200-talet påbörjade så landmuren, dvs den mur som ringar in Visby och som uppfördes av obekant anledning.

I Gutasagan finns ett avsnitt om att Gutarna redan tidigare av egen fri vilja gick under den svenske kungen mot handelsfred för en billig slant – det tål förresten att sägas att Birka var gutarnas stad mitt i Svea rike. Men ställningen för gutarna tycks ha varit så gott som helt fri, bl a fick kungen var så god att skicka bemyndigade ombud till Gotland om han överhuvudtaget skulle ha någon skatt – och det gör ju svearna fortfarande, Skattemyndigheten kallas det.

Under blomstringsperioden, slutet av 1200-talet, var Visby en av Nordeuropas största städer med en befolkning mellan 6000 och 8000 tusen människor, minst hälften tyskar.
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

162 m, Almedalsveckan 2006
117 m, Almedalsveckan 2009
163 m, Almedalsveckan 2010
114 m, Almedalsveckan 2012
179 m, Almedalsveckan 2014
181 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

663 m, Demonstrationen för vägpris 2012
216 m, Företagardagen 8/11 2007
234 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
180 m, Kultur i natten
294 m, Kulturting 2007
509 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,7 km, Mal- eller slungstenar
285 m, Maskeraden 2010
524 m, S:ta Gertrud
146 m, Stora Torget den 29 april 2007
716 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
374 m, Tullar vid portarna
271 m, Vattendagen 2015
1,7 km, Vi skämmer ut oss
585 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,7 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
536 m, Visbydagen 2011
376 m, Återställ hålen
131 m, Öppen ruin

Bilder

294 m, Hertik Erik
494 m, Jolly Roger
1,1 km, Kalkugnar
385 m, Massor av kärlek
677 m, Svärdet i stenen
497 m, Sånt här är tråkigt att läsa
342 m, Var är medeltiden
372 m, Vinter i Visby
642 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

74 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,4 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

331 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,8 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

4,1 km, Annelund gravfält

Guide

1,7 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

487 m, Visby hamn

Historia

246 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
836 m, 1361 - massgravar på Solens berg
636 m, Brandskattningen av Visby 1361
483 m, Elvatusen jungfrur
1,7 km, En kalkugn från 1200-talet
303 m, En stor katastrof 1566
399 m, Ett skott i tornet
1,3 km, Galgberget
125 m, Gråbröder - Franciskaner
55 m, Halshuggningen 1342
301 m, Henrik Lejonet
677 m, In Gothlandia et Mari spes mea
366 m, Infördes tull till Visby 1288
355 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
268 m, Mariaprocessionen
496 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,7 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
321 m, Skampålen på Klinttorget
1,7 km, Snäckskogen i Boge
0 m, Stadens blomstring
661 m, Sören Norby
658 m, Sören Norby slår bondekungen
580 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
471 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
52 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,7 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
131 m, Varför ruinerades Visby
133 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
81 m, Visby lades i aska 1362
64 m, Visby stadslag
187 m, Visby under medeltiden
305 m, Visby under stenåldern
50 m, Visby underkastelsebrev
51 m, Visbys storhet under medeltiden
280 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,3 km, Follingbo kalkbrott

Konst

131 m, Anna Nyberg - A story to be told
182 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

242 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

581 m, Bödelsstugan står kvar
477 m, Djävulens spik
369 m, Fan i helvete
107 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
481 m, Jacob av Charra
239 m, Kanonen vid Wallers plats
1,7 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

295 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
285 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

801 m, Den 6 juni 2002
147 m, Elda på
394 m, Försköna Visby
635 m, Gutavallen - vad menas
273 m, Jättesnygga brudar
223 m, Kruttornets finesser
1,4 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
533 m, Nordiska naturväsen
103 m, Nåt att titta på
386 m, Ringmurskaries
280 m, Strandpromenaden
353 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

593 m, Barflickor på Effes
536 m, Dei jär ret vackat
309 m, Domkyrkoberget i Visby
303 m, En helt vanlig kväll
243 m, En sommarbild
299 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
378 m, Förlova dig på Gotland
388 m, Gotland året runt
393 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
134 m, Under putsen
176 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

201 m, Burmeisterska huset
31 m, Clematishuset
228 m, Donnerska huset
206 m, Engeströmska huset i Visby
571 m, Huset med målningarna
4,5 km, Hästnäs
278 m, Johan Målares hus
75 m, Liljehornska huset
454 m, Tjärkoket
49 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

611 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
523 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
558 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
563 m, Medeltidsveckan 2006
564 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
619 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
576 m, Medeltidsveckan 2010
532 m, Medeltidsveckan 2012
636 m, Medeltidsveckan 2013
535 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,9 km, Bergbetningen
5,8 km, Brucebo
1,3 km, Galgberget, naturreservat
1,7 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

154 m, Almedalen
58 m, Birgers gränd
347 m, Botaniska Trädgården
268 m, Dansa, din djävul
248 m, Fiskargränd i Visby
566 m, Paviljongsplan
602 m, Rackarbacken
273 m, Salomos stenbrott
3,2 km, Södra hällarna i Visby
3,1 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,0 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

435 m, Dalmanstornet
386 m, Ett torn i Östergravar
209 m, Fiskarporten
618 m, Jungfrutornet
534 m, Kajsartornet
577 m, Kaponniärerna
233 m, Kruttornet - Visby kastal
393 m, Kvarntornet
398 m, Kärleksporten
84 m, Lilla Strandporten
692 m, Lübeckerbräschen
630 m, Långa Lisa
565 m, Murfallet
618 m, Mynthuset
759 m, Nordergravar
635 m, Norderport
686 m, Portar i ringmuren
649 m, S:t Göransporten
679 m, Segeltornet
437 m, Sidledes skytte
700 m, Silverhättan eller Kames
727 m, Skansen Havsfrun
695 m, Snäckgärdsporten
428 m, Sparbössan
333 m, Sprundflaskan
481 m, Stor Christin
685 m, Storhenrik, Store Henrik
654 m, Söderport
433 m, Tjärkoket
635 m, Valdemarsmuren
477 m, Östergravar i Visby
375 m, Österport

Ruin

1,7 km, Allmänt ruiner
163 m, Drottens ruin
392 m, Helgeands kyrkoruin
197 m, Ryska kyrkan
319 m, S:t Clemens ruin
982 m, S:t Göran - kyrkoruin
296 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
128 m, S:t Lars ruin
423 m, S:t Mikael
488 m, S:t Nicolai ruin
269 m, S:t Olof ruin
140 m, S:ta Carin ruin
458 m, S:ta Gertrud ruin
864 m, Solberga Kloster ruin
692 m, Visborgs slott

Runor

296 m, Evigt medan världen vakar

Saga

136 m, Carins blomma
619 m, Jungfrun i tornet
385 m, Karbunkelstenarna
745 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

280 m, Den återuppståndne i domkyrkan
280 m, Jungfru Maria
208 m, Klädd i solen i Visby
300 m, Markus, evangelisten
369 m, Änglavingar

Stränder

2,9 km, Gustavsvik
1,5 km, Norderstrand
4,1 km, Snäck
342 m, Visby havsbad

Träsk

5,6 km, Svaide vät

Visby

103 m, 25 juli 2003
199 m, De första spåren
297 m, Klinten
150 m, Stora Torget
141 m, Strandgatan
335 m, Välkommen till Visby

Färjor

1,1 km, Destination Gotland