Mangsarve änge


Ängen - Ekeby - Nära - Karta

Gotland, Mangsarve änge - foto: Bernt Enderborg

Mangsarve änge i Ekeby ägs av Bungemuseet men underhålls av hembygdsföreningen därstädes. Vid ingången till änget finner man en informationstavla där man kan läsa historik och flora.

Och man kan också läsa något på tavlan som kallas Gotländska ängestermer. Där står t ex att änge = slåtteräng på fast mark. Best. form änget. Vidare står att bredsrum = stor öppet yta i änget där höet torkas. Jaha, nu vet man det, då är det bara att vänta på en gotlänning/gute som använder ordet. Men det kommer du aldrig någonsin att få höra. Jo, vi kanske säger det, men det kommer inte att låta som något svenskt ord bredsrum. Har Du kläm på diftonger så sägs det kanske braidsräum eller så, men inte mången svensk skulle tro att guten just hade sagt bredsrum. Nåja. Omgivningarna runt änget är mycket frodiga och på andra sidan vägen finns stora beteshagar.

Mangsarve änge

Mangsarve änge varierar i gläntor och stängda ytor, varför de nödvändiga braidsräumi fortfarande markerar sin plats. Änget är ganska litet men desto lummigare med sina stora ekar och mängder av blåklockor och gulsippor som ett gott inslag växtligheten.

Mangsarve änge

I ängets centrala delar har man satt upp en klockstapel och ett kors, ty emellanåt firar man tilldragelser där, dop och sånt. Men också den som vill ta sig en funderare hittar sval och skön natur i änget. Det där med kors och sånt fördjupar av någon anledning de lugna andetagen när man sitter lutad mot en ek och begrundar ditten och datten. Har man svårt att sitta på marken så finns där hoppeligen bord och stolar.

Mangsarve änge

Blomster finns det i överflöd i alla gutniska (gotländska) ängen. Vi var där den 16 maj 2012 varför mest vita och gula sippor blommande, lite violer, till och med en och annan gullviva hade tittat fram; lite senare kommer mer blomster. Från vår till höst finns det enligt förteckningen på informationstavlan av såväl gräs som blommor följande:

Blåsippa, svalört, vätteros, vitsippa, gulsippa, vårfryle, knippefryle, S:t Persnycklar, gullviva, skogsförgätmigej, johannesnycklar, tusensköna, tibast, ängsviol, dvärgviol, älväxing, nålstarr, maskros, strandmaskros, smörblomma, ängskrasse, brudsporre, S:t Oles nycklar, sårläka, krutbrännare, mandelblom, jungfrulin, sumpjungfrulin, daggkåpa, korskovall, kovall, ögontröst, humleblomster, fingerört, blodrot, tveblad, majärenpris, ärenpris, spetsgroblad, ekorrbär, tätört, vitbl. vintergröna, knölsmörblomma, sydsmörblomma, solvända, gulvial, rödklöver, vitklöver, alsikeklöver, backklöver, jordklöver, käringtand, häckvicker, kråkvicker, harpväppling, kornfibbla, midsommarblomster, klasefibbla, vitmåra, gulmåra, fuktmåra, ängssyra, ängsskallra, ängshaverrot, kamomill, prästkrage, skogslök, ramslök, stor blåklocka, liten blåklocka, rödklint, brudbrödspirea, älggräs, slåtterfibbla, johannesört, harkål, ormbär, vänderot, korsört, tjärblomster, hundäxing, kamäxing, knylhavre, darrgräs, ängsgröe, lundgröe, ängsvingel, rödsvingel, timotej, rajgräs, spärrlosta, ängskavle, slankstarr, kärrtistel, jordtistel, kärrknipprot, toppfrossört, grässtjärnblomma, skogsknipprot, knappvädd, slåtterfibbla, höstfibbla, brunört, smultron och najkar.

Så det var 105 saker att kika på. Och då tillkommer att änget i sig nog inte är särskilt blomster-, ört- eller gräsrikt för att vara Gotland. Vi fotograferar lite blommor då och då, men utbudet är bedövande stort och vackert varför det går sakta - här är lite blomster i alla fall.

Är du förresten åt det här hållet till så missa inte Lyckans hjul några hundra meter från änget.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen