Nattvarden genom århundraden


Skulptur

Gotland, Nattvarden genom århundraden - foto: Bernt Enderborg

Nattvarden ovan på dopfunten i Stenkyrkas kyrka är ända från 1100-talet. Det är länge sen, men man kanhända kan se att det har sett ungefärligen likadant ut tämligen länge. Det är en gemenskapshandling, att dela en måltid.

Den sista måltiden i Väte

Bilden visar en relief från 1100-talet på Väte kyrka och det är förstås Den sista måltiden. Dessa två bilder ovan visar Nattvarden före transsubstantiationsläran slagit igenom, dvs att vinet och brödet faktiskt blir Jesu blod och kropp men smakar som vanligt i alla fall.

Nikolaus i Dalhem

Bilden visar prosten Nicolaus i Dalhem och där kan du läsa mer om transsubstantiationsläran ty Sven-Erik Pernler, kyrkoforskare, säger att bilden som är från slutet av 1100-talet kan ha något att göra med denna som utformades i tidsenvirongerna.

Nattvarden i Norrland
Nattvarden på en passionsfris från 1400-talet i Norrlanda kyrka.

Bibeln säger i Matteusevangeliet 26:26-28 att då de åt tog Jesus ett bröd bröt det, gav sina lärjungar och sa: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Nattvarden i Alva

De fyra bilderna ovan är alla från den katolska tiden, men altartavlan i Alva kyrka målades 1671 då läran var protestantisk. På bilden visas såväl den sista måltiden som en samtida nattvardsgång.

Det skiljer omkring 500 år från det första kortet ovan och det sista. Det är en lång tid, och också i nutid firar folk nattvard som av Svenska kyrkan sägs vara en åminnelse av den sista måltiden som man blir man delaktig av genom att ta nattvarden.
/text och foto Bernt Enderborg