Bildstenen i Sanda


Bildsten - Sanda - Nära - Karta

Gotland, Bildstenen i Sanda - foto: Bernt Enderborg

I ett änge längs vägen mellan Sanda och Klinte står en stor bildsten och meddelar sitt numera tysta budskap sen minst tusen år.Bildstenarna förefaller vara ett gutniskt påhitt och flera hundra sådana är tillfinnandes på Gotland. De gjordes mellan 400 och 1.000 efter Kristus - många av dem är alltså långt äldre än de isländska sagorna och de många runstenarna i Uppland.Bredvid bildstenen låg en malsten. Sådana finns det liksom på andra ställen tonvis av.

Ja, de är helt enkelt så många att jag inte ens har läst någon forskning om dem ens en gång. Men de bör väl ha använts ända från yngre stenåldern till långt fram i vikingatiden.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen