Stenröse vid vägen till Dans


Stenrösen - Hejde - Nära - Karta

Gotland, Stenröse vid vägen till Dans - foto: Bernt Enderborg

Om man kör över Gräne från Väte och vid vägs ände svänger höger så ligger där strax ett lagom stort stenröse på höger hand; ett gravfält alldeles innan. Det är inte utan att man måste säga att det finns ganska många stenrösen (eller gravkummel) på Gotland. De flesta är från bronsåldern och vittnar om en storhetsperiod, se översikten.Det låg lite annorlunda, röset, ty baksidan ligger längs en liten klippa eller kanske skall man säga klippkant.

En och annan präktigare grav finns också på platsen.

Hur mycket sånt som ligger i skogarna intill är väl inte gott att veta. Men hela området känns som en fornlämning, varför det säkert dräller av sånt.

Här ser man kantstenar som förefaller har varit lagda i cirkel runt hela röset, men det tydligast var det på den östra sidan. Å andra sidan får man säga att det är förvillande likt en skeppssättning, och kanske det, kanske är det en skeppssättning. Vem vet? Forskarna säger att man känner till omkring 350 olika skeppssättningar från Gotland men att de faktiskt inte vet hur många som egentligen finns.

Längst bort på bilden syns en av de andra gravar som återfinns på platsen.

Vägen är en härligt krokig urgammal väg som tar dit ut till vägen mellan Hejde kyrka och Klintehamn.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen