Gräne skeppssättning


Skeppssättningar - Väte - Nära - Karta

Gotland, Gräne skeppssättning - foto: Bernt Enderborg

I Gräne ligger det nästan längs vägen en skeppssättning. Den är ganska lätt att se och är man någorlunda uppmärksam så hittar man den.

Skeppssättningar är minnesmärken eller gravar från brons- eller järnåldern. På Gotland är de ofta väldigt gamla i jämförelse med vad som i övrigt förekommer i konungariket Sverige, där så gott som alla tillhör vikingatiden.

I Gräne, säger informationsskylten och en utgåva av boken Arkeologi på Gotland, ville Hembygdsföreningen återskapa Skeppet, och med tillhjälp av en arkeolog och en intresserad skolklass från Hejde återställdes skeppet så gott det gick. Inte alla relingstenar är original, inte ens hälften, men å andra sidan så sägs det synas ganska bra när torvlagret tas bort var stenarna har stått. Man konstaterade att ett likbål hade skett och man hittade några gravgåvor, en rakkniv och en pincett, och man fann dessutom en liten ask där förmodligen askan efter den hädanfarne förvarades.

Det är ofta intressant att ta del av forskarnas resultat och slutsatser, men det finns ingen möjlighet i världen att de skall hinna med att utforska allt på Gotland varför det här med Hembygdsföreningen och skolklassen är en bra idé.

Gräne skeppssättning

Det är ett rätt rejält skepp de har hedrat den avlidne med. Dessvärre kan man inte säga samma sak om informationsskylten från Länsstyrelsen.

Där står att:
"Under senare delen av bronsåldern (1000-500 f. Kr.) byggdes gravar längs Östersjökusten i form av skepp. På Gotland finns 325 skeppssättningar. Sådana finns också i östra Sverige, på Åland, i Baltikum och längs nordtyska kusten."

De skeppsättningar man har hittar i Baltikum, Åland och längs den nordtyska kusten är bara några få och dessutom är de från gutniska kolonier. De svenska skeppssättningarna är minst 1000 år yngre, och åtminstone vad gäller bronsåldern är gravskicket med skeppssättningar gutniskt.

Gräne skeppssättning

För att hitta denna skeppssättning så ta Dig först till Väte. Strax efter kyrkan, om du kommer söderifrån, så går det en väg ner till vänster - Mästerby tror jag att det står på skylten. Ta den vägen en liten bit, sväng vänster vid skylten mot Gräne.

Några kilometer längre fram ligger några vackra hus och gårdar i en liten backe vid en vänstersväng. Till vänster alldeles före den lilla backen ligger skeppet.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,2 km, Ajmunds bro
5,1 km, Myren i Hejde

Bildsten

3,3 km, Bildstenar i Hejde
5,0 km, Bildstenen i Sanda
3,7 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

2,7 km, Binge slott
1,4 km, Fornborgen i Väte

Gutasagan

1,6 km, 18) Olof den helige

Historia

3,1 km, 1361 i Mästerby
4,2 km, Ajmunds bro - Gotlands nyckel
3,9 km, Fattigstugan i Atlingbo
4,5 km, Hagelheim bro
1,5 km, Medeltida smide i Väte
4,7 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad
3,2 km, Ringkorset i Mästerby
1,5 km, Rosenby båtmanstorp
3,9 km, Slaget i Mästerby 1361
1,5 km, Stenhuggarmärken

Konst

3,6 km, Den gamle och havet

Kuriosa

4,2 km, Trollkärringens tillhåll

Kyrka

5,1 km, Atlingbo kyrka
3,3 km, Hejde kyrka
3,7 km, Mästerby kyrka
1,5 km, Väte kyrka

Magiska Gotland

5,2 km, Det växer fritt på Gotland

Medeltidsveckan

1,9 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

3,7 km, Mästerby museum

Målningar

3,7 km, 1100-talets världsdelar
3,7 km, David och Goliat i Mästerby
3,3 km, Ett bart huggande svärd
3,7 km, Helvetesgapet
1,5 km, Kyrkmålningen i Väte
3,7 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

3,7 km, Sigsarve vattensåg i Hejde

Runor

3,7 km, Kristendomens ålder på Gotland
5,1 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

0 m, Gräne skeppssättning

Skulptur

1,5 km, Anna själv tredje
1,6 km, Den drakdiande kvinnan
1,5 km, Den sista måltiden igen
1,5 km, En medeltidsman
1,5 km, En tidigmedeltida riddare
1,5 km, Ett torn i Väte
1,5 km, Haren i Väte
3,3 km, Hynse ei Hajde
1,5 km, Krucifixet i Väte
1,5 km, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

3,3 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

2,7 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

3,7 km, Augustas änge
1,4 km, Fonnsänge
4,9 km, Isums Slåtteräng