En svärdslipningssten vid ån


Historia - Dalhem - Nära - Karta

Gotland, En svärdslipningssten vid ån - foto: Bernt Enderborg

Alldeles där ån gör sin skarpaste sväng bakom Munkebos i Dalhem ligger en svärdslipningssten. Den ligger nu uppbaxad på åkanten, förmodligen då ån fördjupades för hand på 1800-talet, men var dess ursprungliga läge varit är det nog ingen som vet, nära vattnet är antagligt.

Svärdslipningssten i Dalhem

Skårorna på bilden är alla slipade för hand, dock vet vi inte när. Det gissas på allt från stenåldern till senare delen av järnåldern. Och så är det nog, dvs det finns svärdslipningsstenar av olika ålder, se översikten. En ovanligt djup skåra finns på stenen.

Svärdslipningssten i Dalhem

För att hitta stenen så gå över ån vid järnvägen, akta dig för tågen, och följ ån söderut. Det finns en stig som går till Munkebos gård men sväng av den ett stycke före gården (man får inte gå på andras tomter hur som helst), gå ner till ån och följ åkanten så hittar du den.

Det är intressanta saker dessa stenar, och att de flesta finns på Gotland är ännu mera spännande. Det har hittats massor av stenyxor på Gotland, se Laurin, vi vet att man har tillverkat svärd och svärdsknappar i mängd och i nutid finns det också astronomiska teorier, se översikten.

Överkurs

Gården Munkebos namn har nog något med Roma kloster att skaffa ty det är känt att de ägde gårdar på Gotland, se t ex Munkhuset vid Möllebos i socknen Halla.

Hallfose kvarn i Dalhem

På andra sidan vägen ligger Hallfose kvarn, Dalhems kvarn står det på en skylt, vilket kan vara intressant för dem som funderar på lite nyare industrialisering, se också t ex Snickeriet i Ala.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,3 km, Arkeologins dag 2017
4,6 km, Det lilla är förbi

Bilder

3,6 km, Näsungs broar

Fornborgar

3,7 km, Borgen vid Hallegårda

Fritid

1,2 km, Vandringsled i Dalhem

Gravfält

5,5 km, Broa gravfält

Historia

4,4 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
3,4 km, En portal i Halla kyrka
0 m, En svärdslipningssten vid ån
3,3 km, Guteriddaren
3,5 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
1,7 km, Hans Kroks kors i Dalhem
5,3 km, Inbördeskriget 1288
5,3 km, Nordens största gravklot
4,2 km, Skyltinformation vid Roma kloster

Kuriosa

5,5 km, Eisläggar
4,3 km, Många böcker i Gutnalia
5,4 km, Vad betyder ortnamnet Roma
1,7 km, Var har du skallen
4,3 km, Wigarius i Romakloster

Kyrka

4,3 km, Barlingbo kyrka
1,7 km, Dalhem kyrka
4,6 km, Ganthem kyrka
3,4 km, Halla kyrka
4,3 km, Roma kloster

Magiska Gotland

4,4 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
4,3 km, Skelett i vindarna

Medeltida hus

4,3 km, Klosterbyggnad

Museer

3,4 km, Dunbodi - Lanthandelsmuseum

Målningar

4,6 km, Andreas, Paulus och Petrus
4,6 km, Gud Fader i Ganthem
4,6 km, Helvetesgapet
1,7 km, Paradiset i Dalhem
4,5 km, På stora fötter i Ganthem
4,5 km, Själavägningen i Ganthem

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget

Platser

4,3 km, Barlingbo prästgård
1,4 km, Ett litet stycke landskap
4,2 km, Fiskdammar i Roma

Romateatern

4,3 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,4 km, Dräpte lübeckare

Skulptur

4,3 km, Dopfunten i Barlingbo
1,7 km, Prosten Nicolaus i Dalhem
3,3 km, Salomes hand
4,3 km, Triumkrucifixet i Barlingbo
4,6 km, Vem är det på Ganthems kyrka
1,7 km, Världens syndfulla liv

Socken

4,3 km, Barlingbo socken