Grodde naturreservat


Naturreservat - Fleringe - Nära - Karta

Gotland, Grodde naturreservat - foto: Bernt Enderborg

På Kappelhamnsvikens östra sida finns ett stycke skön klapperstenskust; fast klappersten är kanske för snällt sagt - det är väldigt stenigt. Bländvitt på sina håll.

Grodde innefattar en kuststräcka på 1,5 km. Det är en bred klapperstrand med synnerligen sparsam vegetation med en del utvecklade strandvallar. Reservatets östra gräns utgörs av vägen mot Bläse, mellan vägen och stranden växer en låg tallskog.

På strandvallarna dominerar tulkört växtligheten, vars läderartade blad tillåter dess upprätta växtsätt. Övriga växter är gulmåra, gråfibbla, gul fetknopp, strandglim, backtimjan och spåtistel.

Grodde naturreservat

Olika algarter och lavar som växer på klapperstenen vid Grodde, ger stranden på en del ställen en nyans av rött.

Grodde naturreservat

Det är jättelätt att hitta fossil vid Grodde, och det glänser vackert sen 400 miljoner år när man vänder på dem och upptäcker snäckor, liljor, djur, bläckfiskar, trilobiter och allt annat sånt.

Men obs! det är inte tillåtet att plocka dem, alldeles oavsett vad Linné sa 1741 om att han där hade hittat ett hästlass fossil till varje människa på jorden, se "Får man plocka fossil.

Grodde naturreservat

Armfotingar - de heter faktiskt så.

Grodde naturreservat

Vid mitt besök hittade jag en hyfsad trilobit. Det är inte varje dag som man gör det. Se också sidan om Brottning med Ekelöf.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Hamnar

3,4 km, Kappelshamn

Kalkbrott

3,9 km, Brottet

Kyrka

3,2 km, Fleringe kyrka

Magiska Gotland

0 m, Brottning med Ekelöf

Museer

2,5 km, Bläse kalkbruksmuseum
3,4 km, Groddagården

Målningar

3,2 km, Fleringekoden, altartavlan

Naturreservat

0 m, Grodde naturreservat
5,2 km, Träskmyr och Vasteån
3,5 km, Vitärtskällan

Platser

2,7 km, Burgbackar

Socken

3,2 km, Fleringe socken

Stränder

3,2 km, Kappelhamnsviken Västra
3,9 km, Kappelhamnsviken Östra

Ängen

4,4 km, Hässleänget