Storsund


Naturreservat - Gothem - Nära - Karta

Gotland, Storsund - foto: Bernt Enderborg

Fågelreservat, sjö med fågeltorn. 50 ha stor, största djup av 1 meter. Ca 3 km SO Gothems kyrka.

Från gårdarna vid Gajrvide följer man en liten väg genom skogen mot havet. Efter ca en km är man framme vid en parkeringsplats. Hit men inte längre med fordon! Från parkeringen är det bara några hundra meter till träskstranden och fågeltornet.

Storsund, Gothem

Storsund befinner sig i ett stadium mellan sjö och myr. Utefter stigen från parkeringsplatsen doftar pors (Mýrica gale). Av fågelsjöarna har ännu så länge bara Storsund och Muskmyr på Sudret avsatts som reservat.

Storsund, Gothem

Vid Storsunds naturreservat (1974) kan man med framgång skåda fåglar och botanisera bland orkidéer.

Storsund, Gothem
Foto Björn Pettersson

Svenska naturskyddsföreningen har här och vid två andra sjöar, Paviken i Västergarn och Stuckviken på Sudret, låtit bygga fågeltorn. Vid sjön häckar bland annat småfläckig sumphöna, vattenrall, trana, brunand, och brun kärrhök. Andra arter som man ofta ser är skedänder, krickor, sothöns, svarthakedopping och grågäss. Stränderna kantas av agbord och i träskets mitt finns stora bestånd av vass.

Storsund, Gothem

- Gå helst inte längs Storsunds stränder och agfält under våren och försommaren.

Storsund, Gothem
Foto Björn Petterson
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

1,5 km, Agbod fiskeläge
4,8 km, Hammars fiskeläge
2,7 km, Hangrebod fiskeläge

Företag

2,7 km, Gothem Logi, restaurang Vedugnen
5,1 km, Ljusmakeriet

Hamnar

3,1 km, Botvaldevik

Kastaler

2,8 km, Gothem kastal

Kuriosa

4,8 km, Vackert så

Kyrka

2,6 km, Gothem kyrka

Målningar

2,6 km, Jona i valfiskens buk
2,6 km, Mahomet i Gothem
3,0 km, Månadsbilderna i Gothem
2,6 km, S:ta Dorotea

Naturreservat

0 m, Storsund

Platser

372 m, Kyrkbinge vattensåg
1,5 km, Spängar

Skeppssättningar

4,1 km, Jusarve

Skulptur

2,6 km, Globus i Gothem

Stenrösen

6,3 km, Bjärs hög, Bjärs backe

Ängen

5,0 km, Liste ängar

Öar

3,9 km, Sildungen