Atlingbo kyrka


Kyrka - Atlingbo - Nära - Karta

Gotland, Atlingbo kyrka - foto: Bernt Enderborg

Atlingbo kyrka är omnämnd i Gutalagen såsom en av öns tre asylkyrkor. Sannolikt fanns här en stavkyrka redan under 1000-talet. Vid restaurering har även grundmurar till en 1100-talskyrka påträffats; Strelow säger att kyrkan uppfördes 1039, se kyrkornas ålder. Nuvarande kyrkobyggnad uppförd under 1200-talet. Koret har spetsbågeformad absidplan.

Atlingbo kyrka, inclusorium

I tornet finns ett inclusorium = bönekammare, som också finns i Bro, Vall och Väskinde, kanske för sjuka, spetälska eller utstötta på något sätt.

Atlingbo kyrka, dopfunt

Märklig och rikt skulpterad dopfunt av Byzantios från 1200-talet.

Atlingbo kyrka, krucifix

Det hänger ett krucifix som sig bör, men några uppgifter om detta hittar jag inte.

Atlingbo kyrka, altartavla

Altaruppsats 1600-tal, predikstol 1693. Den sista måltiden på altartavlan är rätt bra utförd. Säkert sitter det en och annan 1600-tals-atling och håller Jesus sällskap.

Atlingbo kyrka, runsten

En runsten står särskilt uppställd i kyrkan men riktigt vilken det är vet jag inte. Det ser ut som en sån där stor runsten med krumelurer, ormalur, som det finns av tusentals av på fastlandet. Vi har skrivit lite om denna runsten.

Atlingbo kyrka, gravsten, runsten

En annan runsten med ett kors ligger alldeles till höger om altaret. Det är nog minnesstenen från mitten av 1300-talet över sonen Botstain som modern Halltjaud lät göra, Jakob förfärdigade stenen, som kallas G 201 i Samnordiska runtextdatabasen.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,7 km, Arkeologins dag 2017
5,7 km, Gotland Whisky AB

Bilder

3,5 km, Dr Hans Karrillon

Flora

4,8 km, Majviva

Fornborgar

2,6 km, Binge slott
3,9 km, Fornborgen i Väte
3,2 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

4,9 km, 15) Den första kyrkan
3,8 km, 18) Olof den helige

Historia

5,7 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
4,9 km, En nedbränd kyrka
1,4 km, Fattigstugan i Atlingbo
5,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
3,7 km, Medeltida smide i Väte
2,5 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad
5,1 km, Petrus Harding i Vall
4,4 km, Rosenby båtmanstorp
5,8 km, Skyltinformation vid Roma kloster
3,7 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

4,7 km, Eisläggar
5,8 km, En holländare
5,7 km, Många böcker i Gutnalia
4,7 km, Vad betyder ortnamnet Roma
5,8 km, Wigarius i Romakloster

Kyrka

0 m, Atlingbo kyrka
3,5 km, Björke kyrka
5,7 km, Roma kloster
5,2 km, Vall kyrka
4,2 km, Viklau kyrka
3,7 km, Väte kyrka

Magiska Gotland

5,2 km, En promenad i slutet av maj 2009
5,7 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
5,8 km, Skelett i vindarna

Medeltida hus

5,7 km, Klosterbyggnad
3,2 km, S:ta Katarinas gilleshus
4,2 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

3,4 km, Lapidarium i Björke

Målningar

3,7 km, Kyrkmålningen i Väte
5,2 km, Romanska målningar i Vall kyrka

Platser

5,8 km, Fiskdammar i Roma
4,9 km, Tjaukle

Romateatern

5,7 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

12 m, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

5,1 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

3,7 km, Anna själv tredje
3,7 km, Den drakdiande kvinnan
3,8 km, Den sista måltiden igen
3,8 km, En medeltidsman
3,8 km, En tidigmedeltida riddare
3,7 km, Ett torn i Väte
3,7 km, Haren i Väte
4,2 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
4,2 km, Jesus väcker Lasaros
3,7 km, Krucifixet i Väte
3,7 km, Sakristiportalen i Väte kyrka
4,2 km, Viklaumadonnan

Tackar

5,4 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,1 km, Augustas änge
4,2 km, Fonnsänge
1,8 km, Isums Slåtteräng
4,4 km, Prostarve äng