Djur på en bildsten


Bildsten - Bro - Nära - Karta

Gotland, Djur på en bildsten - foto: Bernt Enderborg

Riktigt vad förfäderna har avbildat på de tidiga bildstenarna är inte gott att veta alla gånger; bildstenen torde vara från 400-talet. Foto ovan är en detalj av den ena av de bildstenar som sitter inmurade i inclusoriet i Bro kyrka. Måhända en sorts drake, vilket emellanåt föreslås, eller så är det en visualisering av nåt förfärligt, en pestepedemi, en skräckinjagande fiende eller nåt annat gräsligt, kanske hunner rent av.

Eller kan det vara så att det egentligen inte föreställer något som fanns i bildristarnas sinnesvärld utan helt enkelt är en knorr, en avslutning, på en slinga - ungefär som åtminstone undertecknad med klasskamrater förfärdigade hiskeliga monster under småskolans teckningstimmar.

Det är inte heller gott att veta om det sitter en inskjuten pil i trynet eller om det är en läskig tunga monstret har. Du får nog ta och fara dit och kika efter själv. Det kanske kan tilläggas att det finns flera bildstenar inmurade i Bro kyrka, du ser dem.

Den här tidens bildstenar är så pass gamla att ingen vågar använda någon scen från den isländska sagalitteraturen för att förklara bilderna, något som är vanligt vad gäller bildstenar som skapades under vikingatiden. Men den här bildstenen skapades 500 år före norrmännen började kolonisera Island, landnam kallat - visste du förresten att det bodde kristet folk på Island när de kom?

En annan sak
Det är ju inte utan att man undrar varför så många bildstenar har använts när stenkyrkorna byggdes under 1200-talet: det fanns dock ofta tidigare kyrkor, se kyrkornas ålder. Vi vet att många kyrkor står på eller i närheten av forntida gravfält. Måhända har man använt ett bra byggnadsmaterial på stället, vilket nog är troligast eftersom man har hittat bildstenar inmurade i vanliga hus också, eller så ville man överföra lite religiös kraft till den nyare religionen.

Är det sevärt
Det finns mängder av sevärda föremål och grunkor på Gotland - hela ön är så rik på fornlämningar att det knappt går att tro på - men bildstenarna är väldigt fascinerande, den enda monumentala bildkonsten från tiden ifråga, folkvandringstid.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen