Visby växer fram


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Visby växer fram - foto: Bernt Enderborg

Vi jobbar med denna sida...

AlmedalenLångt före Visby var gutarna handelsmän med kontakter i bl a Balticum, Ryssland, Arabvärlden och många västliga länder. Runt om hela ön fanns omkring 40 hamn- och handelsplatser där naturen givit tillfälle.

På västra kusten var det relativt ont om naturliga hamnar - missa inte Vikingarnas Västergarn - men en av dessa, en lagun som skyddades av ett rev, låg i Almedalen, bilden till vänster.

Men som vi talar om på sidan om Visby under stenåldern så fanns det folk i Visby under denna tid men de försvinner, och det dyker inte upp lämningar efter folk på platsen förrän under tidig vikingatid. I förbigående kan vi säga att Visby tycks inte ha varit det enda stället där en stadsbebyggelse började ta form, se Vikingarnas Västergarn, men där stannade stadsutvecklingen av någon anledning vi inte känner till.

Silverskatt från Gotland

Gotland var alltså redan välutvecklat, kolonier i Baltikum och i andra länder sen länge, antalet silverskatter från vikingatiden är enormt, och det är under denna tid Visby började befolkas.

Ortnamnet Visby

KalkugnNamnet Visby dyker emellertid upp i bevarade handlingar först på 1200-talet, och det är anmärkningsvärt, eftersom staden redan torde ha funnits ett par hundra år. Å andra sidan så var nog inte Visby mera än en hamn bland andra hamnar på Gotland ända fram till slutet av 1100-talet (en av anledningarna till detta kan vara Artlenburgprivilegiet 1161 då gutar och tyskar avtalar om evig fred och fri handel).

Ortnamnet Visby har tolkas vanligen på två olika sätt. Det första sättet handlar om vattensjuk mark, ortnamnsforskare påstår tydligen att "vis" kan betyda detta (ordet är hyfsat vanligt på Gotland som i Visna, Visbjerg och annat), dvs Visby betyder den vattensjuka byn. Den andra tolkningen som kommer från Gutasagan, om jag förstått rätt, är att ett ställe vid namn "vi" var en helig plats, eller åtminstone en plats av särskild beskaffenhet.

Berättelsen i Gutasagan om Den första kyrkan bekräftar gutarnas handel, som också bevisats många gånger genom de fornfynd som gjorts, och angående Peters kyrka i Visby så sägs det att den stod i "vi" nedanför klinten vilket oftast antas vara Visby; det sägs också att denna kyrka står där sedan S:t Pers kyrka byggdes som därmed antas vara S:t Per i Visby.

S:t PerGutasagan berättar att den första kyrkan som byggdes i socknen Vall brändes ner men att den i Visby fick stå kvar bl a därför att den stod i "vi"; ett av skälen är alltså att den står i ett "vi". På sidan om Peters kyrka sluter sig undertecknad till att ett "vi" inte alls var någon helig plats, inte i Visby åtminstone, utan att detta ord snarast betyder att platsen var en allmänning, en fristad, dvs en gemensam plats där alla var välkomna, och för att något sådant skall kunna upprätthållas kan man inte börja bränna byggnader för folk som har en annan religion; se också sidan om Varför den första kyrkan inte brändes.

Jag menar också att eftersom Visby var utrustad med dessa särskilda rättigheter så är detta också anledningen till att det var Visby som fortsatte att växa till stad under vikingatiden till skillnad från exempelvis Västergarn och Slite. Härav torde följa att Visby egentligen inte var hemmahamn för någon viss socken, det finns bättre hamnar för alla socknar (se också Vattenvägar på Gotland) utan Visby var helt enkelt en frihamn. Det tillkommer dock att Gutasagan säger att på den tiden, då Botair byggde sin kristna kyrka, var det blot i "vi", och det trasslar ju till det hela en smula. Men jag tror att just denna mening bara talar om att platsen som sådan inte var kristen, ty kristna gutar fanns det redan, som det sägs på sidan om Den första kyrkan. Det fanns alltså uppenbarligen religiösa motsättningar men eftersom Visby var en "frihamn" kunde man inte, alldeles som Lickair säger i Gutasagan, bränna ner denna Botairs andra kyrka.

Lämningar från Visbys första tid

Det Visby vi ser idag innanför ringmuren är från medeltiden men staden har alltså sin grund på vikingatiden. Såvitt jag förstår så har man inte kunnat fastslå exakt var detta första Visby låg på grund av att tiderna har rört om i kulturlagren med besked, men däremot kan måhända de funna gravfälten ge besked.

Fortsättning följer...

Nedanstående text kommer från tidigare sidor och skall omarbetas och i viss mån inarbetas i texten ovan

Bebyggelsespår efter lerliknande byggnader och trähus visar att det var bebyggt ovanför den naturliga hamnen under vikingatid, men någon stad lär det knappast ha varit. Bebyggelsen låg från nuvarande Hästgatan till hamnområdet (nuvarande Almedalen) och bredde ut sig från Stora Torget till den dåtida strandlinjen i höjd med Strandgatan ungefär. Husen utnyttjades troligen bara säsongsvis för handel. När höststormarna drog in över ön flyttade man längre in på Gotland.

Visbys storhetstid hade inte kommit än. Andra hamnar som Bandelundeviken, Bogeviken, Paviken och Fröjel var förmodligen större och mer användna. Storhetstiden i Visby är nog början för Medeltiden i hela Sverige.

Det skall dock tilläggas att gutarna långt innan Visby fanns hade omfattande handelkontakter i hela Östersjöområdet. Mängder av arabiska silvermynt har hittats, nergrävda på 900-talet, Gotland är rent av världens skattrikaste område. Att Visby småningom med tysk hjälp blommade upp till Östersjöns mäktigaste stad under medeltiden har till grund att de gutniska farmännen långt tidigare bedrev omfattande handel, de till och med lärde tyskarna var affärer fanns att göra.

Under vikingatiden fanns alldeles säkert ett fiskeläge där Visby i dag ligger. Det var ingalunda någon av Gotlands mer användna, eller större om man så vill, hamnar, ty såna fanns det gott om längs den Gutniska kusten.

Det skall också omnämnas att under oljecisternerna ovanför dagens hamn återfinns en gravplats från vikingatiden. Ett ovanligt fynd man har gjort där en en bikini av sältänder, vilket kan vara skoj att känna till om Du råkar tro på amerikanskt 50-tal.

Fram till 1100-talet så var Östersjöhandel helt dominerat av de gutniska farmännen (köpmän), vilket när tyskarna omsider nått Östersjökusten lockade till sig entreprenören som bosatte sig i Visby.

Namnet Visby påstås kunna härledas till "byn vid vi", dvs byn med offerstället, den heliga platsen eller så. Men ordet "vi" lär också kunna betyda sumpmark, vilket delar av Visby bevisligen var på den tiden, men det låter onekligen vackrare och mera intressant med offerställe eller helig plats.

Det är nämligen inte att förglömma att Gotland var en självständig stat på den tiden, förmodligen styrd av samma handelsmän som öppnat och utnyttjat handelsvägarna på Östersjön i århundraden. Gotland kallades Gutniska kusten och styrdes genom ett Allting, Gutnaltinget, vars säte återfanns i Roma.

I förbigående kan man förundras över att sakkunskapen verkar mena att gutarna skulle ha tillåtit tyskar att bosätta sig på en helig plats och sätta igång med att utnyttja gutarnas handelsvägar - mycket mera stolligt än så kan det väl inte bli - men det kan ju förklaras med att kristendomen vid det laget hade antagits som statsreligion (på Gotland alltså, inte Sverige) och att på Gotland hade den som kom med skepp och ville göra affärer rättighet att få vara ifred och därtill använda en bit av strandkanten för att lossa sitt gods; det var alltså ett brott mot gutnisk lag att angripa ankommande handelsmän.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

55 m, Almedalsveckan 2006
13 m, Almedalsveckan 2009
61 m, Almedalsveckan 2010
38 m, Almedalsveckan 2012
109 m, Almedalsveckan 2014
82 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

545 m, Demonstrationen för vägpris 2012
87 m, Företagardagen 8/11 2007
108 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
92 m, Kultur i natten
164 m, Kulturting 2007
385 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,5 km, Mal- eller slungstenar
154 m, Maskeraden 2010
634 m, S:ta Gertrud
276 m, Stora Torget den 29 april 2007
821 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
469 m, Tullar vid portarna
205 m, Vattendagen 2015
1,5 km, Vi skämmer ut oss
680 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,7 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
651 m, Visbydagen 2011
474 m, Återställ hålen
259 m, Öppen ruin

Bilder

421 m, Hertik Erik
387 m, Jolly Roger
1,2 km, Kalkugnar
418 m, Massor av kärlek
738 m, Svärdet i stenen
627 m, Sånt här är tråkigt att läsa
366 m, Var är medeltiden
426 m, Vinter i Visby
703 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

196 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,4 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

382 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,8 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

4,2 km, Annelund gravfält

Guide

1,5 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

380 m, Visby hamn

Historia

119 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
873 m, 1361 - massgravar på Solens berg
597 m, Brandskattningen av Visby 1361
577 m, Elvatusen jungfrur
1,5 km, En kalkugn från 1200-talet
430 m, En stor katastrof 1566
476 m, Ett skott i tornet
1,4 km, Galgberget
244 m, Gråbröder - Franciskaner
89 m, Halshuggningen 1342
428 m, Henrik Lejonet
585 m, In Gothlandia et Mari spes mea
463 m, Infördes tull till Visby 1288
472 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
395 m, Mariaprocessionen
591 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,5 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
443 m, Skampålen på Klinttorget
1,5 km, Snäckskogen i Boge
130 m, Stadens blomstring
585 m, Sören Norby
573 m, Sören Norby slår bondekungen
552 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
571 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
88 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,5 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
260 m, Varför ruinerades Visby
263 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
139 m, Visby lades i aska 1362
91 m, Visby stadslag
174 m, Visby under medeltiden
434 m, Visby under stenåldern
99 m, Visby underkastelsebrev
88 m, Visbys storhet under medeltiden
273 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,4 km, Follingbo kalkbrott

Konst

178 m, Anna Nyberg - A story to be told
52 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

117 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

693 m, Bödelsstugan står kvar
575 m, Djävulens spik
496 m, Fan i helvete
235 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
581 m, Jacob av Charra
315 m, Kanonen vid Wallers plats
1,5 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

420 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
346 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

716 m, Den 6 juni 2002
277 m, Elda på
470 m, Försköna Visby
689 m, Gutavallen - vad menas
152 m, Jättesnygga brudar
215 m, Kruttornets finesser
1,5 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
600 m, Nordiska naturväsen
233 m, Nåt att titta på
468 m, Ringmurskaries
285 m, Strandpromenaden
410 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

578 m, Barflickor på Effes
590 m, Dei jär ret vackat
437 m, Domkyrkoberget i Visby
314 m, En helt vanlig kväll
358 m, En sommarbild
327 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
445 m, Förlova dig på Gotland
444 m, Gotland året runt
455 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
154 m, Under putsen
176 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

141 m, Burmeisterska huset
107 m, Clematishuset
154 m, Donnerska huset
315 m, Engeströmska huset i Visby
560 m, Huset med målningarna
4,6 km, Hästnäs
408 m, Johan Målares hus
100 m, Liljehornska huset
483 m, Tjärkoket
84 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

678 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
584 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
623 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
630 m, Medeltidsveckan 2006
626 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
685 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
640 m, Medeltidsveckan 2010
597 m, Medeltidsveckan 2012
704 m, Medeltidsveckan 2013
598 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,0 km, Bergbetningen
5,9 km, Brucebo
1,4 km, Galgberget, naturreservat
1,5 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

32 m, Almedalen
76 m, Birgers gränd
404 m, Botaniska Trädgården
395 m, Dansa, din djävul
279 m, Fiskargränd i Visby
628 m, Paviljongsplan
714 m, Rackarbacken
398 m, Salomos stenbrott
3,1 km, Södra hällarna i Visby
3,2 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,1 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

565 m, Dalmanstornet
512 m, Ett torn i Östergravar
183 m, Fiskarporten
675 m, Jungfrutornet
538 m, Kajsartornet
698 m, Kaponniärerna
212 m, Kruttornet - Visby kastal
469 m, Kvarntornet
429 m, Kärleksporten
64 m, Lilla Strandporten
757 m, Lübeckerbräschen
733 m, Långa Lisa
615 m, Murfallet
730 m, Mynthuset
843 m, Nordergravar
744 m, Norderport
754 m, Portar i ringmuren
744 m, S:t Göransporten
586 m, Segeltornet
567 m, Sidledes skytte
757 m, Silverhättan eller Kames
657 m, Skansen Havsfrun
757 m, Snäckgärdsporten
558 m, Sparbössan
354 m, Sprundflaskan
508 m, Stor Christin
628 m, Storhenrik, Store Henrik
628 m, Söderport
467 m, Tjärkoket
615 m, Valdemarsmuren
607 m, Östergravar i Visby
472 m, Österport

Ruin

1,5 km, Allmänt ruiner
274 m, Drottens ruin
505 m, Helgeands kyrkoruin
328 m, Ryska kyrkan
408 m, S:t Clemens ruin
1,0 km, S:t Göran - kyrkoruin
282 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
247 m, S:t Lars ruin
452 m, S:t Mikael
586 m, S:t Nicolai ruin
324 m, S:t Olof ruin
267 m, S:ta Carin ruin
567 m, S:ta Gertrud ruin
899 m, Solberga Kloster ruin
603 m, Visborgs slott

Runor

280 m, Evigt medan världen vakar

Saga

260 m, Carins blomma
675 m, Jungfrun i tornet
482 m, Karbunkelstenarna
688 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

406 m, Den återuppståndne i domkyrkan
406 m, Jungfru Maria
309 m, Klädd i solen i Visby
427 m, Markus, evangelisten
494 m, Änglavingar

Stränder

3,0 km, Gustavsvik
1,6 km, Norderstrand
4,2 km, Snäck
213 m, Visby havsbad

Träsk

5,6 km, Svaide vät

Visby

74 m, 25 juli 2003
328 m, De första spåren
427 m, Klinten
281 m, Stora Torget
110 m, Strandgatan
216 m, Välkommen till Visby

Färjor

961 m, Destination Gotland