Grausne källmyr


Naturreservat - Stenkyrka - Nära - Karta

Gotland, Grausne källmyr - foto: Björn Pettersson

Grausne är en källmyr av gotländskt slag. I fina omgivningar, beläget nedanför klinten öster om Lickershamn.

Det finns en naturstig på det 40 hektar stora naturskyddsområdet och en folder på plats med mera information. Stigen slingrar sig först till myren och sedan till en något karg tallskog på hällmark. Efter detta kommer man till en mycket lummigare skog och upp till klintens kant. Där finns en fornborg och en strålande utsikt.

Du kan stifta bekantskap med brakvedsbusken (ät inte barken). Det finns en källmyr med växter som axag, knappag, ängsstarr. På försommaren blommar där majviva, fjälltätört, ängsnycklar, flugblomster och senare på sommaren blodrot, storsilehår, brun ögontröst, sumpnycklar, kärrkniprot och brudsporre. Det finns kalktallskog där marken täcks av mjölonris och det växer oxbär, stenbär, blodnäva och bokrot. Sankt Pers nycklar är tillfinnandes.

Nedanför klinten kan man hitta vitmåra, ängskovall och örnbräken. Ett bestånd av piggräs, som i Norden bara finns på Gotland, växer här.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

4,7 km, Fiskeläget i Ihreviken

Fornborgar

4,5 km, Gammelslott, fornborg
4,6 km, Lickershamn fornborg

Gravfält

3,7 km, Hjulkorsgraven
2,9 km, Lilla Bjers

Historia

3,4 km, Lichnat ei Stainkörke

Kuriosa

2,4 km, Marias altare

Kyrka

2,4 km, Elinghem ödekyrka
3,4 km, Stenkyrka kyrka

Kämpgravar

4,4 km, Höglundar järnåldersgård

Magiska Gotland

4,8 km, Särdeles knaprig utsikt vid Ihreviken

Målningar

3,4 km, Djävulens gullgryta
3,4 km, Riddaren i Stenkyrka

Naturreservat

0 m, Grausne källmyr
1,2 km, Salmbärshagen

Rauk

5,1 km, Raukar vid Lickershamn

Skulptur

3,4 km, Jesu frestelse
3,3 km, Korsfästelse på dopfunten
3,4 km, Krucifixet i Stenkyrka
3,4 km, Medeltida punkrockare
3,4 km, Stefanos martyrium, stenandet

Stränder

4,8 km, Ihreviken
5,4 km, Lickershamn badplats

Ängen

1,5 km, Ekebyänget