Guckusko


Flora

Gotland, Guckusko - foto: Bernt Enderborg

Guckosko (Cypripedium calceolus) som har den största blomman av alla svenska orkidéer finns i stora delar av landet. Blomman är fridlyst.

Nära naturreservatet Kallgatburg i Hejnum finns en av Gotlands få lokaler för guckusko. Guckoskon är egentligen en outsider bland orkidéerna, men den är otroligt vacker där den växer i klungor. Blomningen inträffar i juni och håller i sig ungefär 14 dar; luktar gott.

Guckosko på Gotland

Den latinska ordet calceolus har inget med kalk att skaffa. Det betyder liten sko eller stövel, och det fick mig att tänka på den romerske kejsaren Caligula. Caligula var ju ett smeknamn som denne fick då han som liten följde med sin far i fält, varvid soldaterna klädde upp honom som en riktig soldat. Caligula betyder liten stövel.

Guckosko

"En liten stor soldat" sjunger vi i en bekant visa - Sagan om Lilla Sofie av Lasse Berghagen och Benny Andersson - och Caligula bör alltså i barnaåren ha tett sig som en sådan.

Guckosko Gotland

Men på latin är det fullständiga namnet Cypripedium calceolus, Venus lilla sko, vilket nog är ett mera passande namn på något så förnämt som Guckoskon, åtminstone jämfört med att förknippas med Caligula som i hävderna framstår som ett monster.

Vem Gucko är vet jag inte.

Gotland Guckosko

Hjälp från en av våra läsare
Vi fick ett trevligt brev av Henke från Lidköping som satt och "läste lite" och meddelade att "Carl von Linné skrev i boken Flora Svecia att Gucku betyder gök och att ordet användes i Roslagen. Jag vet att man även säger gucku om göken i Malungstrakten."

Vi tackar Henke så fint vi kan.
/text och foto Bernt Enderborg