Röd skogslilja eller rödsyssla


Flora

Gotland, Röd skogslilja eller rödsyssla - foto: Bernt Enderborg

Blommorna är rosenröda (rubra = röd) med läpp vit och gul, lansettlika blad. Orkidén är mycket sällsynt, utom på Gotland. Fridlyst!Den röda skogsliljan, rödsysslan, blommar kring månadsskiftet juni-juli. Det finns också vit skogslilja, och de båda kan korsa sig varför hybriderna intar någon mellanfärg, och vidare finns stor skogslilja, som är mindre, och som bara växer på Gotland och har gräddvita blommor, åt det gula hållet till.Ett rikt bestånd av röd skogslilja kan man hitta strax söder om bron över Gothemsån vid Åminne - Gothemhammar, se också fornborgen. Bilderna på den här sidan kommer dock från Mulde naturreservat i Fröjel.Lär dig mer om den röda skogsliljan på den Virtuella floran. Och jag kan väl få säga att det finns en sida om en kyrklilja också.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fornborgar

435 m, Gothemhammar
3,2 km, Killinga - fornborgarna

Företag

4,6 km, Gothem Logi, restaurang Vedugnen
2,8 km, Ljusmakeriet

Hamnar

2,3 km, Botvaldevik

Historia

4,2 km, En flyktingbåt
2,7 km, Thielward landsteg på Tjäldersholm

Kastaler

4,6 km, Gothem kastal

Kyrka

4,6 km, Gothem kyrka

Magiska Gotland

669 m, Stenstranden i Gothem

Målningar

4,6 km, Jona i valfiskens buk
4,6 km, Mahomet i Gothem
4,6 km, Månadsbilderna i Gothem
4,6 km, S:ta Dorotea

Naturreservat

4,9 km, Storsund

Platser

5,1 km, Kyrkbinge vattensåg
3,8 km, Spängar

Skeppssättningar

4,2 km, Tjelvars grav

Skulptur

4,6 km, Globus i Gothem

Stenrösen

3,5 km, Majsterrojr

Stränder

2,1 km, Gothems strandbad, Vitviken
1,8 km, Åminne havsbad

Öar

2,8 km, Sildungen