Petesgården, Petes museigård


Museer - Hablingbo - Nära - Karta

Gotland, Petesgården, Petes museigård - foto: Bernt Enderborg

Far man kustvägen söder ut till Hablingbo går en rak väg ner till havet strax innan avtagsvägen till kyrkan. Den leder till Petesgårdarna, belägna på strandmark med vida utblickar över åkrar, betesmarker och hav. Husen är välbevarade och ger goda möjligheter till studier av gotländsk arkitektur från 1700- och 1800-talen.

Mest känd är museigården Petes, som är byggnadsminne och ägs av föreningen Gotlands Fornvänner. Den består av en tvåvånings kalkstensbyggnad under tegeltak uppförd i etapper under 1700- och 1800-talen. Flygeln från det sena 1800-talet är sammanbyggt med huset.

Petesgården

På motsatt sida finns en liten skiftesverksparsstuga från mitten av 1700-talet flyttad från grannsocknen Silte. Bulladugården är ditflyttad från Etelhem och likadan som den som en gång har stått på platsen. I ett ursprungligt tröskhus från mitten av 1800-talet finns en utställning om gotländsk byggnadstradition.

Manbyggnaden är mycket välbevarad invändigt och inredd med möbler och husgeråd vilka till stor del funnits på gården i gammal tid. Färgsättning på väggar och snickerier är typiska för tiden. Ett flertal rosenarter blommar sommartid intill mangårdsbyggnadens stenväggar och kryddgården sprider sin säregna doft.

Petes inköptes i mitten av 1940-talet av apotekare Ada Block, en välkänd kulturpersonlighet på ön. Hon restaurerade gården och ställde i ordning så att allt blev en typisk gotländsk bondgård från tidigt 1800-tal. Vid mitten av 1960-talet donerades gården och senare alla inventarier till föreningen Gotlands Fornvänner.

Petes museigård

Kaffeservering. Kvällsaktiviteter av olika slag, t ex händer det att gårdens gamla berättar sagor och sägner, t ex om Havsfrun, Di sma unda jordi och annat spännande. En upplevelse för barnen eftersom det spökar där.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,4 km, Tunnvarpa i Hablingbo

Bilder

4,4 km, En liten bäck

Historia

2,4 km, Brudkorset i Silte
2,4 km, Russgift och lambgift

Kyrka

5,6 km, Silte kyrka

Kåseri

4,6 km, En utflykt till Snoder strand

Målningar

5,6 km, Altartavlan i Silte

Naturreservat

1,3 km, Haugajnar
4,0 km, Hägsarve kärräng
3,1 km, Krakvät och Sävvät

Stränder

4,0 km, Kvarnåkershamn

Hundar

9,3 km, Alla hundar