Gutasagan


01) Gutarnas krönika - Gutasagan02) Tjelvar upptäckte Gotland03) Vitastjärnas dröm
04) Alt ir baugum bundit 05) Gotland delas06) Förökning och svält
07) Utvandrarna08) I Grekland09) Hult och högar
10) Många försökte11) Awair Strabain12) 60 mark silver, gutarnas skatt
13) Skyddslandet Gotland14) Själv viljande15) Den första kyrkan
16) Peters kyrka17) Kristendomen18) Olof den helige
19) Vägen till Jerusalem20) Närmaste biskop21) Ledung, ledungsflottan
22) Ledung, härfärd, korståg, budkavle23) Begränsningen24) Slutet brev
Hela Gutasagan med svensk översättning