Gutalagen


01. Här börjar gutarnas lag och säger så först02. Om barn03. Om tionde
04. Om blot05. Om präster och prästhustrur och deras barn06. Om helgdagar
07. Om munkars jordegendom08. Om manhelgd09, 10, 11,12. Om alla mäns frid
13. Om mandråp14. Om ärvda rättssaker15. Om mansbot
17. Om okynnesfä18. Om man slår kvinna19. Om sår
20 a. Om en man som tages inne hos kvinna20. Om alla arv21. Om en man gör hor
22. Om kvinna skändas23. Om ofredande av kvinnor24 a. Om farvägar
24. Om bröllop25. Om skogstvister26. Om halvgärding
27. Om brunn28. Om jordaköp29, 30. Skulder, pant
31. Om ting32. Om krav på lösegendom32a. Om köp av män
33,34. Köp av oxe, häst35. Om häst36. Om vård av skepp
37. Om rannsakan38. Om tjuvars rätt39. Om okvädinsord
49. Om vrakgods50,51. Om eld52,53,54. Väg, skatt, vakt
55,56,56a. Hus och husfolk57,58,59. Jakt och frukt60. Om mässfall
61. Om dobbel61a. TilläggBevisbördan och sånt
En dåres grepp, skamliga greppetFörbud mot tortyr på 1200-taletGutalagen del 1 - Sveriges äldsta lagbok
Gutalagen del 2Gutalagen del 3Gutalagen del 4
Gutalagen del 5Gutalagen, en landslagGutalagens kvinnosyn på medeltiden
Hämnd, Gutalagen, medeltidenMansbot för någon från sveariketMedeltidens samhälle, omsorg
Några funderingar om mandråp i GutalagenOm boskapOm åkrar
Rättsstaten GotlandSnattan botVad står det egentligen i Gutalagen
Vatu bandu