Gutasagan


01) Gutarnas krönika - Gutasagan02) Tjelvar upptäckte Gotland03) Vitastjärnas dröm
04) Alt ir baugum bundit , 05) Gotland delas06) Förökning och svält
, 07) Utvandrarna, 08) I Grekland09) Hult och högar
, 10) Många försökte11) Awair Strabain12) 60 mark silver, gutarnas skatt
, 13) Skyddslandet Gotland14) Själv viljande15) Den första kyrkan, Vall
16) Peters kyrka, 17) Kristendomen18) Olof den helige, Väte
, 19) Vägen till Jerusalem20) Närmaste biskop, 21) Ledung, ledungsflottan
, 22) Ledung, härfärd, korståg, budkavle, 23) Begränsningen, 24) Slutet brev
, Hela Gutasagan med svensk översättningOvanstående visar info för Sudret, se hela Gotland.