Bildsten


Bildsten inmurad i Bro kyrkaBildsten på KlintebergetBildsten vid Vallstena kyrka
Bildstenar i det friaBildstenar i HejdeBildstenen i Sanda
Bildstenen vid StenbroDjur på en bildstenDraken
En bildstenEn bildsten i ett ängeEn bildsten i Väskinde
En bildsten på kyrkogårdenEn blåsbälg till fågelhamnEn ormgrop på en bildsten, 700-talet
Forse bildstenHärstainMidvinterblot från vikingatiden
Närkar raised stain atarRunstensliknande funktionSuderbys bildsten
Underliga hälsningarVad föreställer bilden på stenenVar de fredliga handelsmän
Vikingatida åkdonVirvelhjulen - vad är det för nåtÄnges bildstenar
Är det smeden VolundÄr det solsymboler och ärans ringarÄr det symboler på Vallstenastenen