Klinte socken

Företag


Marknadsför ditt företag


Det blir sökbart och visas också
på Guteinfo.

Kontakt

Tel 0498-513 56, Epost

Utflyktsmål

Bildsten

Bildsten på Klinteberget
En ormgrop på en bildsten, 700-talet

Evenemang

Klinte marknad

Fiskeläge

Kalkugnskajen fiskeläge

Fornborgar

Fornborgen på Klinteberget

Hamnar

Klintehamn

Historia

Skärselden och Lidfrid i Klinte

Kuriosa

Före nedom klinten
Gården vid världens ände

Kyrka

Klinte kyrka

Kåseri

Honung på Klinte marknad
Kippers i Klintehamn
Såg du allt? Säkert.

Magiska Gotland

Ett silverne hav
Solnedgången i Klinte

Målningar

Vem ror

Naturreservat

Hajdes storhage

Platser

Klinteberget

Skeppssättningar

Rannarve

Stenrösen

Rannarve

Stränder

Barlastkajen, Balarn, Balan
Klintehamn hamnbad